Stivuitorist

20% reducere

Ofertă SEPTEMBRIE & OCTOMBRIE 2023: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

834403

Tip program

curs

Durată (ore)

100

Preț

1150 lei (prețul include tariful perceput pentru înscrierea și susținerea examenului în vederea autorizării de către ISCIR și este scutit de TVA conform O.G. 129/2000).

Pregătire minimă necesară:

Minim studii primare

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

Cursul de specializare „Stivuitorist” oferit de INVESTEŞTE ÎN TINE S.R.L. este avizat de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) si autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite și autorizația ISCIR pentru stivuitorist.

Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Autorizație curs

Stivuitorist

Aviz curs

Stivuitorist

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • BI/ CI
 • certificat naștere
 • certificat casătorie (dacă e cazul)
 • act studii
 • fișă de aptitudini medicina muncii cu mențiunea Apt pentru prestarea ocupației de stivuitorist
 • dosar plic sau cu şină

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Maşinistul la maşini mobile pentru transporturi interioare precum şi maşinistul la alte maşini de transport pe orizontală şi verticală sunt persoane instruite să manevreze electrocare, stivuitoare, translatoare stivuitoare, elevatoare, motocare, indiferent de tipul şi destinaţia acestora. Cele două calificări presupun o activitate complexă, care depinde de foarte mulţi factori cum sunt: tipul vehicul, tipul şi categoria mărfurilor transportate, calitatea şi eficienţa transportului, gradul de securitate realizat pentru vehicul şi marfa transportată, gradul de optimizare a transportului, profesionalismul în activitate, aplicarea normelor de protecţia muncii , normelor PSI şi a celor privind protecţia mediului înconjurător.

Numai pentru maşinistul care manevrează stivuitoare sau translatoare stivuitoare este necesară cunoaşterea şi aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR, în vederea autorizării lui, conform prevederilor prezentului standard ocupaţional.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

– posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.
– obţinerea unui certificat de absolvire cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).
– cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.
– pregătirea profesională alături de lectori cu experienţă teoretică şi practică.
– costul cursului include toate taxele aferente participării:

 • acces la sala de curs/ platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
 • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 • suport de curs și alte resurse bibliografice;
 • sustinerea examenului de absolvire;
 • eliberarea certificatului de absolvire

– pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă educațională proprietatea     INVESTEȘTE ÎN TINE SRL.
– tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului de Stivuitorist sunt:

 • respectarea normelor PM, PSI şi a Prescripţiilor tehnice ISCIR;
 • completarea documentelor
 • pregătirea şi verificarea vehiculului pentru lucru
 • efectuarea transporturilor şi manipulării  mărfurilor
 • identificarea defectelor apărute
 • predarea utilajului şi a documentelor

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: