Stivuitorist

20% reducere

Ofertă IULIE & AUGUST 2021: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

834403

Tip program

curs

Durată (ore)

100

Preț

950 lei (prețul include tariful perceput pentru înscrierea și susținerea examenului în vederea autorizării de către ISCIR și este scutit de TVA conform O.G. 129/2000).

Pregătire minimă necesară:

Minim 10 clase

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

Cursul de specializare „Stivuitorist” oferit de INVESTEŞTE ÎN TINE S.R.L. este avizat de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) şi autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite și autorizația ISCIR pentru stivuitorist.

Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Autorizație curs

Stivuitorist

Aviz curs

Stivuitorist

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • copie după actul de identitate (BI/ CI)
 • copie după certificatul de naștere
 • copie după diploma de studii
 • fișă de aptitudini medicina muncii cu mențiunea Apt pentru prestarea ocupației de stivuitorist
 • o fotografie color mărimea ¾
 • dosar plic sau cu şină

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Maşinistul la maşini mobile pentru transporturi interioare precum şi maşinistul la alte maşini de transport pe orizontală şi verticală sunt persoane instruite să manevreze electrocare, stivuitoare, translatoare stivuitoare, elevatoare, motocare, indiferent de tipul şi destinaţia acestora. Cele două calificări presupun o activitate complexă, care depinde de foarte mulţi factori cum sunt: tipul vehicul, tipul şi categoria mărfurilor transportate, calitatea şi eficienţa transportului, gradul de securitate realizat pentru vehicul şi marfa transportată, gradul de optimizare a transportului, profesionalismul în activitate, aplicarea normelor de protecţia muncii , normelor PSI şi a celor privind protecţia mediului înconjurător.

Numai pentru maşinistul care manevrează stivuitoare sau translatoare stivuitoare este necesară cunoaşterea şi aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR, în vederea autorizării lui, conform prevederilor prezentului standard ocupaţional.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

 • pregătirea la un nivel profesional pentru a susţine cu succes acest gen de activitate
 • lectorii care susţin acest curs sunt profesionişti cu experienţă practică şi teoretică
 • certificatul de absolvire este recunoscut naţional şi internaţional
 • program de curs flexibil
 • plata în rate şi multe alte avantaje

Competenţe care se obțin după absolvirea cursului:

 • respectarea normelor PM, PSI şi a Prescripţiilor tehnice ISCIR;
 • completarea documentelor
 • pregătirea şi verificarea vehiculului pentru lucru
 • efectuarea transporturilor şi manipulării  mărfurilor
 • identificarea defectelor apărute
 • predarea utilajului şi a documentelor

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print