Specialist în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

20% reducere

Ofertă MARTIE & APRILIE 2024: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

226302

Tip program

specializare

Durată (ore)

80

Preț

950 lei

Pregătire minimă necesară:

Minim studii superioare

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Cursul este autorizat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației. Programa de curs şi numărul de ore (80 ore, din care 26 ore teorie şi 54 ore practică) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru.

Autorizație curs

Specialist în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

Aviz curs

Specialist în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • buletin / carte de identitate;
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);
 • act studii (învățământ superior cu diplomă de licență);
  Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Specialistul în securitate și sănătate în muncă – cod COR 226302 își desfășoară activitatea în cadrul serviciilorinterne/ externe de prevenire și protecție sau ca lucrător desemnat care se ocupă de activitățile de prevenire și protecție din orice organizație, precum și în alte condiții stabilite de reglementările legale. Activitatea acestuia se defsășoară atât în locuri de muncă aflate în spații închise (birouri, spații de producție), cât și în cele aflate în spații deschise. Persoanele specializate în această ocupație pot îndeplini sarcinile unui lucrător desemnat.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

Avantajele participării la cursurile organizate de INVESTEȘTE ÎN TINE SRL:
– posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.
– obţinerea unui certificat de absolvire cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).

– cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.
– pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.
– costul cursului include toate taxele aferente participării:
 acces la sala de curs/ platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
 acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 suport de curs și alte resurse bibliografice;
 sustinerea examenului de absolvire;
 eliberarea certificatului de absolvire şi a suplimentului descriptiv.
– pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă educațională proprietatea INVESTEȘTE ÎN TINE SRL.
– tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului

Nota! Începând cu luna martie 2024, prețul cursului este de 950 lei + 50 lei taxă examen/ eliberare certificat, suma totală de plată fiind 1000 lei.

Competențele dobândite după absolvirea cursului:

 1. cunoașterea, înțelegerea, interpretarea și aplicarea legislației referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și verificarea/ controlul respectării prevederilor legale;
 2. organizarea și monitorizarea activităților de prevenire și protecție;
 3. stabilirea semnalizării de securitate și/ sau de sănătate la locurile de muncă;
 4. stabilirea și monitorizarea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă;
 5. cunoașterea și aplicarea criteriilor generale pentru evaluare a riscurilor;
 6. monitorizarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul SSM, a utilizării mijloacelor colective și individuale de protecție de către lucrători;
 7. instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
 8. informare lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
 9. prevenirea accidentelor muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;
 10. participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă;
 11. monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență.

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: