Competențe digitale , inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică

20% reducere

Ofertă MARTIE & APRILIE 2024: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

-

Tip program

Curs competențe cheie

Durată (ore)

40

Preț

500

Pregătire minimă necesară:

Minim studii primare

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Competențele dobândite după absolvirea cursului:

 • Conceptele de bază ale tehnologiei informaţiei (structurarea și functionarea unui PC);
 • Utilizarea funcțiilor de bază ale unui sistem de operare (Microsoft Windows);
 • Utilizarea unei aplicații de procesare texte (Microsoft Office Word);
 • Utilizarea unui program de calcul tabelar (Microsoft Excel);
 • Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare (Internet si posta electronică)
 • Siguranţa pe internet şi securitatea cibernetică

Certificatul de absolvire eliberat vă poate fi necesar pentru:

 • proiectele finanțate din fonduri europene – inclusiv Startup Nation, femeia manager, digitalizare IMM;
 • în activităţi de consultanţă pentru afaceri;
 • în livrarea de cursuri în domeniul competenţelor digitale;
 • puncte/ credite profesionale pentru profesiile în care acestea sunt necesare

Cursul este autorizat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației şi are o durată de 40 ore, din care 20 ore teorie şi 20 ore practică.

Autorizație curs

Competențe digitale , inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică

Aviz curs

Competențe digitale , inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • buletin / carte de identitate;
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie;
 • act de studii – absolvenți învățământ primar;

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Competenţele digitale au devenit o componentă a majorităţii locurilor de muncă din economie, iar dobandirea acestora este esenţială pentru angajaţi şi angajatori, deopotrivă. Ca o alternativă la cursurile de calificare pentru Operator introducere, validare şi prelucrare date, a căror durată este substanţial mai mare, vă oferim cursul de Competenţe digitale, în cadrul căruia aveţi ocazia de a dobândi într-o maniera concentrată şi eficientă o serie de competenţe digitale din sfera sistemelor de operare şi a aplicaţiilor office, atât de necesare la locul de muncă.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

– posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.
– obţinerea unui certificat de absolvire cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).
– cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.
– pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.
– costul cursului include toate taxele aferente participării:

 • acces la sala de curs/ platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
 • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 • suport de curs și alte resurse bibliografice;
 • sustinerea examenului de absolvire;
 • eliberarea certificatului de absolvire şi a suplimentului descriptiv.

– pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă educațională proprietatea INVESTEȘTE ÎN TINE SRL.
– tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului

Începând din luna martie 2024, prețul cursului este de 500 lei + 50 lei taxă examen/ eliberare certificat, suma totală de plată fiind 550 lei.

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: