Coordonator în Materie de Securitate și Sănătate în Muncă (studii superioare )

20% reducere

Ofertă MARTIE & APRILIE 2024: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

226303

Tip program

Specializare

Durată (ore)

90

Preț

1150 lei

Pregătire minimă necesară:

Minim studii superioare

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Cursul este autorizat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației. Programa de curs şi numărul de ore (90 ore, din care 30 ore teorie şi 60 ore practică) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru.

Autorizație curs

Coordonator în Materie de Securitate și Sănătate în Muncă (studii superioare )

Aviz curs

Coordonator în Materie de Securitate și Sănătate în Muncă (studii superioare )

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 B.I./ C.I.;
 certificat de naştere;
 certificat de căsătorie (dacă e cazul);
 act studii (învățământ superior cu diplomă de licență).
 certificat de absolvire curs specialist SSM
 carnet de munca sau registrul de evidenţă al salariaţilor din care să rezulte experienţa în domeniu de minim 5 ani
Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate este persoana fizică sau juridică competentă, desemnată de către beneficiar și/ sau de către managerul de proiect, în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare, pentru a realiza coordonarea în materie de securitate și sănătate în muncă în faza de studiu și elaborare a unui proiect, cât și pe perioada executării lucrărilor.
Coordonatorul în materie de securitate și sănătate își desfășoară activitatea în companii din domeniul construcțiilor, în toate punctele de lucru ale acestora. Coordonatorii care au absolvit cursuri de formare pentru nivelul superior pot desfășura activitatea pentru care au fost pregătiți la elaborarea oricăror proiecte și/ sau pe șantierele aferente acestora.

Cerințe specifice de acces la programul de formare profesională:

  • absolvenți licență studii superioare tehnice, având specializările: construcții civile, industriale, agricole și inginerie civilă; construcții căi ferate, drumuri și poduri; instalații pentru construcții; construcții hidrotehnice; utilaje pentru construcții; geodezie; utilaj tehnologic pentru construcții; ingineria și managementul resurselor tehnologice pentru construcții; ingineria minieră pentru lucrări subterane pe șantierele de hidroconstrucții și construcții tunele; arhitecți și conducători arhitecți.
  • absolvent certificat curs specialist SSM
  • experiență de minim 5 ani în coordonarea de șantiere

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

Avantajele participării la cursurile organizate de CENTRUL DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE IIT:

– posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.

– obţinerea unui certificat de absolvire cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).

– cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.

– pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.

– costul cursului include toate taxele aferente participării:

  • acces la sala de curs/ platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
  • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
  • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
  • suport de curs și alte resurse bibliografice;
  • sustinerea examenului de absolvire;
  • eliberarea certificatului de absolvire şi a suplimentului descriptiv.

– pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă educațională proprietatea CENTRULUI DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE IIT.

– tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii

Notă!  Începând cu luna martie 2024, prețul cursului este de 1150 lei + 50 lei taxă examen/ eliberare certificat, suma totală de plată fiind 1200 lei.

 

 

Competențele dobândite după absolvirea cursului:

1. Cunoașterea principiilor generale de prevenire în materie de securitate și sănătate prevăzute în legislația națională referitoare la șantiere temporare și mobile, atât în ceea ce privește activitățile care urmează să fie îndeplininte, cât și în ceea ce privește alegerea soluțiilor arhitecturale, tehnice și/ sau organizatorice;
2. Cunoașterea obligațiilor, rolului și responsabilităților participanților la realizarea proiectului și a lucrărilor pe șantier;
3. Identificarea și analiza riscurilor, simple sau complexe, rezultate din activitățile desfășurate de angajatori și/ sau antreprenori, subantreprenori, lucrători independenți pe șantierele temporare ori mobile;
4. Înțelegerea riscurilor complexe specifice domeniului construcții și a măsurilor de tratare a acestora;
5. Controlul modului în care se desfășoară activitatea din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă pe fazele de execuție stabilite în proiect;
6. Consilierea persoanelor cu competențe în luarea deciziilor în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, în sensul desfășurării în cel mai sigur mod posibil;
7. Capacitatea de coordonare a proiectelor și a activității șantierelor de orice mărime
8. Capacitatea de a comunica eficace cu beneficiarul și/ sau managerul de proiect;
9. Menținerea sub control a participării mai multor angajatori și/ sau antreprenori, subantreprenori, lucrători independenți de pe șantierele temporare sau mobile;
10. Elaborarea și actualizarea documentelor privinnd coordonare în domeniul securității și sănătății în muncă în proiectare și în șantier.

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: