Servant pompier

20% reducere

Ofertă MARTIE & APRILIE 2024: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

În conformitate cu Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu O.M.A.I nr.163/2007, O.M.A.I. nr. 75/ 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență și în conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, personalul de specialitate din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, dupa caz, numai după obţinerea unui certificat recunoscut Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Ministerul Educației Naționale.

Cursul oferit de INVESTEŞTE ÎN TINE S.R.L. se organizează atât în Piteşti, cât şi în alte localităţi cu condiţia formării unei grupe de minim 10 persoane şi este deschis celor cu studii medii și/ sau superioare.

Cod COR

541104

Tip program

curs de specializare

Durată (ore)

160

Preț

800 lei (nu se percepe TVA)

Pregătire minimă necesară:

Minim studii primare

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Programa de curs şi numărul de ore (160) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru şi au fost aprobate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, fiind structurată pe 6 discipline conform standardului ocupațional.

Autorizație curs

Servant pompier

Aviz curs

Servant pompier

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • buletin / carte de identitate;
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie;
 • act de studii – minim studii medii;
 • fișă de aptitudini de medicina muncii cu specificaţia “APT pentru ocupaţia Servant Pompier”.

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Ocupația de Servant pompier oferă competențele necesare privind efectuarea activităților de pregătire pentru intervenția în situații de urgență, desfășurarea activităților premergătoare intervenției, executarea intervenției și întreținerea mijloacelor tehnice de intervenție din dotare.

Potrivit art.27 alin 2 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, formarea și certificarea competenței profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, se realizează în centre de formare și evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupaționale recunoscute la nivel național.

În conformitate cu art. 6 din O.M.A.I. nr. 163/2007 în cadrul consiliilor judetene, municipale și ale sectoarelor municipiului București, orășenesti și comunale, al instituțiilor publice și al operatorilor economici, în functie de nivelul riscului de incendiu și de specificul activității, se constituie, după caz, următoarele structuri cu atribuții de apărare împotriva incendiilor:

a) compartiment de aparare împotriva incendiilor, compus din două sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor numit exclusiv pentru această activitate, conform legii;

c) serviciu public voluntar sau privat pentru situații de urgență.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

 • posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.
 • obţinerea unui certificat de absolvire cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).
 • cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.
 • pregătirea profesională alături de lectori cu experienţă teoretică şi practică;
 • costul cursului include toate taxele aferente participării:
  • acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice;
  • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
  • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
  • suport de curs și alte resurse bibliografice;
  • sustinerea examenului de absolvire;
  • eliberarea certificatului de absolvire.
 • pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne;
 • tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.
 • începând din luna martie 2024, prețul cursului este de 800 lei + 50 lei taxă examen/ eliberare certificat, suma totală de plată fiind 850 lei.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului de Servant pompier sunt:

 • comunicarea la locul de muncă;
 • munca în echipă;
 • aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă;
 • aplicarea normelor de protecţie a mediului;
 • efectuarea activităţilor de pregătire pentru intervenţie în situaţii de urgenţă;
 • desfăşurarea activităţilor premergătoare intervenţiei în situaţii de urgenţă;
 • executarea intervenţiei în situaţii de urgenţă;
 • întreţinerea mijloacelor tehnice de intervenţie din dotare.

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: