Inspector Protecție Civilă

20% reducere

Ofertă MARTIE & APRILIE 2024: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Conform art. 13 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată cu Legea nr. 212/2006, personalul de specialitate din domeniul protecţiei civile, poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, după caz, numai după obţinerea unui certificat recunoscut Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Ministerul Educației Naționale.

Cursul oferit de INVESTEŞTE ÎN TINE S.R.L. se organizează atât în Piteşti, cât şi în alte localităţi cu condiţia formării unei grupe de minim 10 persoane şi este deschis celor cu studii medii și/ sau superioare.

Cod COR

121303

Tip program

curs de specializare

Durată (ore)

136

Preț

1.200 lei (nu se percepe TVA).

Pregătire minimă necesară:

Minim studii medii

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat

 

Programa de curs şi numărul de ore (136 de ore) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru şi au fost aprobate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

 

Autorizație curs

Inspector Protecție Civilă

Aviz curs

Inspector Protecție Civilă

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • buletin / carte de identitate;
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie;
 • act de studii – minim studii medii;
 • Fișă de aptitudini de la medicina muncii cu specificaţia “APT pentru ocupaţia Inspector Protecție Civilă”.

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Inspectorul de protecţie civilă este specialistul încadrat la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor, instituţiilor publice şi al operatorilor economici nominalizaţi în clasificarea din punct de vedere al protecţiei civile în funcţie de tipurile de riscuri specifice.

Calitatea de inspector de protecţie civilă se atribuie prin ordin sau prin dispoziţie scrisă a angajatorului. Inspectorul de protecţie civilă are deprinderi privind comunicarea cu diferite categorii de interlocutori şi lucrul în echipă. El deţine cunoştinţe solide în domeniul legislaţiei de protecţie civilă şi privind managementul situaţiilor de urgenţă, organizează şi conduce pregătirea profesională în domeniu a membrilor serviciilor voluntare sau private pentru situaţii de urgenţă, îndeosebi a formaţiunilor de intervenţie în situaţii de protecţie civilă, precum şi instruirea în domeniu şi educarea preventivă a populaţiei şi salariaţilor din responsabilitate.

Inspectorul de protecţie civilă asigură permanent:

 • coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă;
 • pregătirea serviciilor de urgenţă, a salariaţilor şi/ sau a populaţiei;
 • asigură coordonarea secretariatelor tehnice ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă, respectiv a celulelor pentru situaţii de urgenţă;
 • consiliază conducerea instituţiei/ agentului economic/ localităţii pe probleme de protecţie civilă;
 • coordonează activitatea de prevenire, protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă şi de protecţie civilă, precum şi organizarea restabilirii capacităţii de intervenţie a serviciului de urgenţă la încheierea misiunilor specifice;
 • are competenţe privind elaborarea/ administrarea documentelor specifice activităţii de protecţie civilă şi gestionarea patrimoniului din cadrul serviciului de urgenţă ce funcţionează în localitate, instituţie sau operatorul economic în care îşi desfăşoară activitatea.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

 • posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.
 • obţinerea unui certificat de absolvire cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).
 • cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.
 • pregătirea profesională alături de lectori cu experienţă teoretică şi practică;
 • costul cursului include toate taxele aferente participării:
  • acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice;
  • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
  • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
  • suport de curs și alte resurse bibliografice;
  • sustinerea examenului de absolvire;
  • eliberarea certificatului de absolvire.
 • pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne;
 • tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.
 • începând din luna martie 2024, prețul cursului este de 1200 lei + 50 lei taxă examen/ eliberare certificat, suma totală de plată fiind 1250 lei.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului de Inspector protecție civilă sunt:

 • comunicarea la locul de muncă;
 • munca în echipă;
 • aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;
 • aplicarea normelor de protecție a mediului;
 • comunicarea interactivă;
 • coordonarea activităţii echipelor de lucru;
 • planificarea activităţilor proprii;
 • dezvoltarea profesională a membrilor echipelor;
 • coordonarea planificării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă;
 • elaborarea documentelor specifice;
 • consilierea conducerii instituţiei pe probleme de protecţie civilă;
 • organizarea realizării măsurilor de protecţie civilă;
 • monitorizarea realizării măsurilor de protecţie civilă;
 • gestionarea bunurilor din patrimoniu.

 

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: