cursuri formare profesională
certificate

diplome recunoscute
național și european

Formarea şi perfecţionarea profesională au devenit cerințe ale perioadei în care trăim.

Argumente pentru participarea la cursuri de formare profesională:

posibilitatea de promovare și a creşterii salariale

asigură stabilitate la locul de muncă

mai multe şanse pe piaţa muncii

INVESTEŞTE ÎN TINE oferă clienților săi cursuri de formare profesională (cursuri de calificare/ iniţiere/ perfecţionare).

În urma absolvirii examenului final, persoana participantă primeşte certificatul de calificare/ certificatul de absolvire.

Certificatele sunt acreditate şi recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi persoanelor vârstnice.

Certificatul de calificare/ absolvire este însoţit de suplimentul descriptiv, în care sunt înscrise competenţele în conformitate cu cunoştinţele dobândite la acest curs şi cu standardul ocupaţional.

Dacă în trecut tinerii care dobândeau o profesie reuşeau, pe baza cunoştinţelor obţinute în timpul şcolii, să o exercite pe toată durata vieţii, astăzi cunoştinţele se perimează foarte rapid.

În perioada actuală de schimbări rapide prin care trece România, formarea şi perfecţionarea ar trebui să devină un proces continuu şi organizat care să ţină seama atât de schimbările care au loc în trecerea spre economia de piaţă, cât şi cele care pot fi anticipate.

Toate cursurile pe care le organizăm:

Estetică și înfrumusețare

Multe oportunități se pot ivi după absolvirea unui curs de formare profesională, poți să pornești propria ta afacere sau să te angajezi într-un nou domeniu