Tehnician pentru sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor

20% reducere

Ofertă MARTIE & APRILIE 2024: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Scopul și obiectivele cursului sunt de a permite persoanelor participante să dobândească cunoștințe în scopul efectuării lucrărilor de instalare, punere în funcțiune, mentenanță și service a sistemelor și instalatiilor de limitare și stingere a incendiilor cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră în conformitate cu Legea 307/ 2006 și Ordinul 87/ 2010 (modificat cu Ordinul MAI 112/ 2014). CURSUL ESTE AUTORIZAT de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și avizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Programa de curs şi numărul de ore (80) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru şi au fost aprobate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Cod COR

742106

Tip program

curs de specializare

Durată (ore)

80

Preț

1050 lei/ persoană. Nu se percepe TVA.

Pregătire minimă necesară:

Minim studii medii

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite. Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Programa de curs şi numărul de ore (80) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru şi au fost aprobate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Autorizație curs

Tehnician pentru sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor

Aviz curs

Tehnician pentru sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

1. B.I. /C.I.;

2. Certificat de naştere;

3. Certificat de căsătorie (dacă e cazul);

4. Act studii – diploma de bacalaureat (copie );

5. Fisa aptitudini de la medicina muncii  cu specificatia “APT pentru ocupaţia TEHNICIAN PENTRU SISTEME ȘI INSTALAȚII DE LIMITARE ȘI STINGERE A INCENDIILOR”

3. Descrierea ocupaţiei

Ocupația tehnician pentru sisteme și instalatii de limitare și stingere a incendiilor este solicitată pe piața muncii, în vederea asigurării unei calități corespunzătoare a lucrărilor de instalare și mentenanță a sistemelor și instalatiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu personal calificat și care deține competența necesară în acest sens. Totodată, ocupatia este necesară în vederea atestării operatorilor economici care efectuează lucrari de instalare și mentenanță a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

 • posibilitatea de achitare în mai multe ratea taxei de curs.
 • obţinerea unui certificat de absolvire cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).
 • cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.
 • pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.
 • costul cursului include toate taxele aferente participării:
  • acces la sală de curs / platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
  • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
  • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
  • suport de curs și alte resurse bibliografice;
  • susținerea examenului de absolvire;
  • eliberarea certificatului de absolvire.
 • pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă educațională.
 • tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.
 • începând cu luna martie 2024, prețul cursului este de 1050 lei + 50 lei taxă examen/ eliberare certificat, suma totală de plată fiind 1100 lei.

Ce competenţe obțin după absolvirea cursului?

 • organizarea activității de instalare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;
 • instalarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;
 • punerea în funcțiune a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;
 • efectuarea verificării curente de stare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;
 • asigurarea mentenanței sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor.

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: