Societăţile comerciale vor mai fi scutite până la 31 decembrie de obligaţia constituirii unor servicii pentru situaţii de urgenţă

Potrivit legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor, în funcţie de tipul de activitate şi dimensiune , firmele sunt obligate să constituie două tipuri de servicii private pentru situaţii de urgenţă, denumite generic C1 (formate dintr-un şef serviciu, compartiment pentru prevenire sau specialişti pentru prevenire şi cel puţin o echipă specializată) şi C2 (formate dintr-un şef serviciu, compartiment pentru prevenire, una sau mai multe formaţii de intervenţie, compusă/compuse din cel puţin două grupe de intervenţie care încadrează autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi echipe specializate)

Serviciile voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare servicii voluntare şi servicii private, sunt structuri specializate, altele decât cele aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste, organizate cu personal angajat şi voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau privat în situaţii de urgenţă.

Au obligaţia constituirii de servicii proprii tip C1 operatorii economici şi instituţiile care au în administrare:

 1. a) clădiri sau ansamblu de clădiri de învăţământ de nivel centru universitar, inclusiv spaţii de cazare aferente acestora cu un număr de studenţi mai mare de 1.000, forma de învăţământ – zi;
 2. b) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru sănătate, cu un număr de paturi mai mare sau egal cu 100;
 3. c) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru cultură, cu număr de locuri mai mare de 600;
 4. d) clădiri pentru activităţi sportive şi spectacole cu peste 600 de locuri;
 5. e) clădiri sau ansamblu de clădiri şi spaţii anexe pentru comerţ, cu suprafaţa desfăşurată peste 1.500 mp;
 6. f) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru turism, cu număr de locuri mai mare de 200;
 7. g) clădiri înalte sau foarte înalte, cu excepţia clădirilor de locuit;
 8. h) clădiri sau ansamblu de clădiri pentru producţie şi/sau depozitare, cu suprafaţa desfăşurată între 10.000 şi 50.000 mp, cu risc mare şi foarte mare de incendiu.

Operatorul economic supus legislaţiei privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi cel care are în administrare clădiri sau ansambluri de clădiri, cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 50.000 mp, cu risc mare şi foarte mare de incendiu, are obligaţia să constituie serviciu propriu tip C2.

În cazul operatorului economic supus legislaţiei privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi care îşi desfăşoară activitatea integral în clădiri (şi instalaţii) protejate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, potrivit scenariilor de securitate la incendiu şi/sau raportului de securitate, serviciul constituit va fi de tip C1.

Avizul de înfiinţare a serviciului voluntar sau a serviciului privat se emite de către inspectoratul judeţean în a cărui zonă de competenţă îşi are sediul/sediul social autoritatea administraţiei publice locale, operatorul economic sau instituţia.

Pentru emiterea avizului de înfiinţare a serviciului voluntar sau a serviciului privat se depun, după caz, următoarele documente:

 1. a) cerere pentru emiterea avizului;
 2. b) opis cu documentele depuse;
 3. c) certificat de înregistrare a societăţii la registrul comerţului, în cazul societăţilor prestatoare de servicii;
 4. d) hotărârea consiliului local/dispoziţia administratorului/conducătorului privind înfiinţarea serviciului voluntar/serviciului privat;
 5. e) organigrama serviciului voluntar/serviciului privat;
 6. f) regulamentul de organizare şi funcţionare;
 7. g) contractele individuale de muncă ale personalului angajat;
 8. h) contractele de voluntariat ale personalului;
 9. i) planul de intervenţie al operatorului economic/instituţiei, în cazul serviciului voluntar şi al serviciului propriu;
 10. j) documente care atestă calificarea sau competenţele profesionale specifice;
 11. k) tabel cu materialele şi tehnica de intervenţie, existente în dotare;
 12. l) documente care atestă deţinerea, în baza unui titlu valabil, a dotării serviciului voluntar/serviciului privat.

INVESTEŞTE ÎN TINE vine în sprijinul agenților economici și instituțiilor publice care au obligația să organizeze Servicii voluntare sau private pentru situații de urgenţă conform ordinului MAI nr. 96/2016, prin organizarea următoarelor programe de formare profesională: Șef Serviciu Voluntar/  Privat pentru Situații de Urgență (COR 541901) şi Servant pompier (COR 541104)

 

RELAŢII ŞI ÎNSCRIERI:

str. Sf. Vineri, nr. 76, Piteşti –  Argeş

telefon: 0735.431.580

e-mail:office@calificare-profesionala.com

www.calificare-profesionala.com

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *