CURSURI AUTORIZATE DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL PSI ȘI SSM

CURSURI AUTORIZATE DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL PSI ȘI SSM

CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR- Curs de perfecționare ( COD COR 541902 )

Conform legislației în vigoare – Legea nr. 307/12 iulie 2006 actualizată privind apărarea împotriva incendiilor , art. 12 (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţene sau locale, instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestaţi potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General. Ocupaţiile de cadru tehnic şi personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor sunt definite pe baza standardelor ocupaţionale aprobate conform legislaţiei în vigoare.

Durata cursului: 136 ore

Taxa de participare: 600 lei/ cursant;

 

INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA – Curs de perfecţionare ( COD COR 325723 )

În conformitate cu Legea 319/ 2006 a securității și sănătății în muncă și Hotărârea nr. 1425/ 2006 toate societățile comerciale trebuie să pregărească unul sau mai mulți lucrători (în funcție de domeniul de activitate și de numărul de angajați) responsabili cu prevenirea riscurilor și protecția sănătății și securitatea lucrătorilor.

Durata cursului: 80 ore

Taxa de participare: 600 lei/ cursant;

 

În cazul în care optați pentru înscrierea la ambele cursuri, veți beneficia de următoarea ofertăCadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (136 ore) + Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca (80 ore) prețul de 1.100 lei/ pachet cursuri.

Cursurile se vor finaliza printr-un examen, iar in urma absolvirii acestuia, participantilor li se va elibera un Certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

 

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *