Cuprins

COMUNICAREA LA LOCUL DE COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNCA 7

 • Notiuni generale despre comunicare 8
 • Blocaje ale comunicării 12
 • Conditiile comunicării eficiente: 14

MUNCA IN ECHIPA 16

 • Fazele procesului de formare şi organizare a echipei: 17
 • Cetãţenie: drepturi şi responsabilitãţi 18

APLICAREA NPM si NPSI 21

 • Obligaţii generale ale angajatilor pe linie de SSM: 21
 • Obligaţii specifice ale angajatilor pe linie de SSM: 21
 • Amenajarea locului de muncă 21
 • Organizarea activităţii 22
 • Obligaţii generale ale angajatilor pe linie de PSI: 24
 • Echipamente şi mijloace de protecţie individuală 26
 • Marcaje 28

NOTIUNI DE CHIMIE SI FIZICA 30

CLASIFICAREA INCENDIILOR 36

CLASIFICAREA MATERIALELOR ŞI SUBSTANŢELOR DEPOZITATE 39

NOŢIUNI DESPRE COMBUSTIBILITATEA SUBSTANŢELOR 43

– Combustibilitatea substanţelor 43

 • SUBSTANŢE COMBUSTIBILE GAZOASE 44
 • SUBSTANŢE COMBUSTIBILE LICHIDE 46
 • SUBSTANŢE COMBUSTIBILE SOLIDE 47

– Combustibilitatea materialelor 48

 • Metode pentru încadrarea materialelor în clase de combustibilitate 49

INSTALATII, ACCESORII, SUBSTANTE SI PROCEDEE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR 51

Accesorii, clasificare, utilizare, întreţinere şi verificare 51

Substanţe de stingere a incendiilor si procedee pentru întreruperea procesului de ardere. 53

 • 1. Clase de incendiu: 53
 • 2. Procedee de întrerupere a arderii: 53
 • 3. Produse de stingere 53

Stingătoare, principii de funcţionare, parametrii de funcţionare, mod de utilizare, întreţinere şi verificare. 55

Mijloace tehnice de intervenţie din dotarea serviciilor de pompieri civili 55

Echipamente pentru protecţia personalului de intervenţie 57

Sisteme, instalaţii şi dispozitive de semnalizare, alarmare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor 59

PROPRIETATILE SUBSTANTELOR DE STINGERE A INCENDIILOR 65

 • Proprietăţile dioxidului de carbon 65
 • Proprietăţile azotului (IG – 100) 66
 • Proprietăţile substanţei de stingere INERGEN (IG – 541) 67
 • Proprietăţile substanţei de stingere argon (IG-01) 68
 • Proprietăţile generatoarelor de aerosoli tip FirePro pentru stingerea incendiilor 69
 • Proprietăţile spumanţilor concentraţi şi ale spumei folosite la stingerea incendiilor 71
 • Proprietăţile pulberilor stingătoare de incendiu 72
 • Proprietăţile aburului ca substanţă de stingere a incendiului 73

ACORDAREA ASISTENTEI TEHNICE DE SPECIALITATE IN SITUATII CRITICE 74

 • Conceptul de prevenire a incendiilor 74
 • Sumar Legea 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor 75
 • Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice – D.G.P.S.I. 004/2001 77
 • Electricitatea statica 78
 • Exemple de operaţiuni şi procese pe parcursul cărora pot să apară încărcări electrostatice 82
 • Aspecte referitoare la pericolul de explozie şi/sau incendiu în cazul unor operaţiuni şi procese tehnologice care generează electricitate statică 84

AVIZAREA DOCUMENTATIILOR PRIVIND PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR 86

 • Prevederi specifice privind asigurarea cerinţei de calitate„securitate la incendiu” 86

CONTROLUL MODULUI DE RESPECTARE A MASURILOR DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 92

Metodologia organizării, desfăşurării si finalizării controlului tehnic de prevenire si stingere a incendiilor 92

 • 1. OBIECTIVELE CONTROLULUI 92
 • 2. PREGĂTIREA CONTROLULUI 92
 • 3. EXECUTAREA CONTROLULUI 92
 • 4. FINALIZAREA CONTROLULUI 93

Cauze de incendiu si prevenire a acestora: clasificare, surse, mijloace care produc aprindere mod de manifestare 93

Serviciul de rond 96

Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086-05 97

Proiectarea şi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu substanţe speciale Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon 117

 • Echiparea tehnică a clădirilor cu instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon 117
 • Sisteme de detectare, semnalizare şi comandă 119
 • Stocarea dioxidului de carbon la instalaţiile fixe de înaltă presiune 120
 • Amplasarea în construcţii a componentelor instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon 121
 • Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu INERGEN (IG – 541) 122
 • Instalaţii de stingere a incendiilor cu aerosoli 123
 • Instalaţii de stingere a incendiilor cu spumă 125
 • Instalaţii fixe de stingere cu pulberi a incendiilor 126

ELABORAREA DOCUMENTELOR SPECIFICE ACTIVITATII PSI 129

INSTRUIREA SALARIATILOR IN DOMENIUL PREVENIRII SI STINGERII INCENDIILOR 130

 • Cadrul legal organizatoric privind instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă 130
 • Organizarea activităţii de instruire 141
 • Tematica privind instruirea salariatilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 143
 • Măsuri specifice de P.S.I. 145
 • Model dispozitie privind instruirea salariatilor in domeniul PSI 146
 • Activitatea de informare publica desfăşurată de cadrele tehnice în scopul popularizării normelor şi masurilor de apărare împotriva incendiilor 148

INVESTIGAREA CONTEXTULUI PRODUCERII INCENDIILOR 151

MONITORIZAREA ACTIVITATII DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 154

 • Forme şi modalităţi principale pentru evaluarea şi controlul capacităţii de apărare împotriva incendiilor 154
 • Recomandări privind rezerva de mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor 160

ORGANIZAREA ACTIVITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR 161

 • Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor – D.G.P.S.I. – 005 161
 • Dispoziţii generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor – D.G.P.S.I. – 005 161
 • Criteriu de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 175
 • Documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii serviciului privat pentru situaţii de urgenţă 180
 • Structura-cadru a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă 181
 • Criterii de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă 183
 • Regulament privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgentã voluntare/private 187

GLOSAR DE TERMENI 195

PLANIFICAREA ACTIVITATII DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR IN CADRUL ORGANIZATIEI 197

BIBLIOGRAFIE 198

ANEXE

 • Anexa 1 – Afise PSI 199
 • Anexa 2 – Hotărâre nr. 1739 din 06/12/2006 211
 • Anexa 3 – Hotărâre nr. 1739 din 06/12/2006 213
 • Anexa 4 – ORDIN Nr. 1435 din 18 septembrie 2006 224
 • Anexa 5 – Ordin nr. 1045 din 29/08/2007 233
 • Anexa 6 – Metodologie din 18/09/2006 237
 • Anexa 7 – Metodologie din 25/01/2007 240
 • Anexa 8 – Metodologie din 21/05/2007 246
 • Anexa 9 – Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor 261
 • Anexa 10 – Lege nr. 307 din 12/07/2006 277
 • Anexa 11 – Ordin nr. 106 din 09/01/2007 297
 • Anexa 12 – Ordin Nr. 163 din 28 februarie 2007 299