Cuprins curs stivuitorist

Cap.1 Clasificarea stivuitoarelor:

1.1. Definitie.Notiuni introductive

1.2  Tipuri de stivuitoare

1.3 Antrenarea stivuitoarelor: echipamentul de forţă electrică sau hidraulica

Cap.2 Componente de securitate la stivuitoare:

2.1  limitatoare de sfârşit de cursă

2.2  limitatoare de sarcină

2.3  limitatoare de viteză

2.4  paracăzătoare

2.5 supape de reglare a vitezei şi supape de blocare

2.6 supape de siguranţă

2.7  întreruptor de securitate

2.8  tampoane, opritori

2.9  piese de reazem, curăţitoare de şină

2.10 contacte şi siguranţe electrice

Cap.3 Dispozitive de frânare:

3.1 tipuri existente, descriere, rol, mod de funcţionare, reglare şi verificare

Cap. 4 Cabluri şi lanţuri:

4.1  materiale, construcţie, mod de fixare, uzură permisă, întreţinere

 Cap.5 Dispozitive de manevrare a sarcinilor

 Cap.6 Obligaţiile stivuitoristului

 Cap.7 Manevrarea şi exploatarea stivuitoarelor:

7.1  manevre permise şi interzise, cauzele deranjamentelor

7.2  organizarea exploatării, cartea stivuitorului, registrul de evidenţă a supravegherii

 Cap.8 Întreţinerea, revizia, reparaţia şi verificarea tehnică:

8.1 întreţinerea, revizia şi repararea stivuitorului

8.2  verificarea tehnică, autorizarea funcţionării, încercări statice şidinamice, verificări periodice la scadenţă

Cap.9 Avarii şi accidente la stivuitoare:

9.1 cauzele avariilor şi accidentelor

9.2 măsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor şi accidentelor

Cap.10 Măsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident

 Cap.11 Legislaţie, reglementări, normative, instrucţiuni