Cuprins

MODUL I

1       TEMA NR. 1 – EFECTUAREA SERVICIULUI DE ROND

2       TEMA NR. 2 – SUPRAVEGHEREA ACTIVITATILOR CU PERICOL RIDICAT DE INCENDIU

MODUL II

4      TEMA NR. 1 – ALERTAREA PENTRU INTERVENTIE

5      TEMA NR. 2 – PREGATIREA TEORETICA SI PRACTICA

6      TEMA NR. 3 – AUTOPERFECTIONAREA

7      TEMA NR. 4 – REALIZAREA DISPOZITIVULUI DE INTERVENTIE

MODUL III

8      TEMA NR. 1 – LOCALIZAREA SI LICHIDAREA INCENDIILOR

MODUL IV

9        TEMA NR. 1 – EVACUAREA/TRANSPORTUL PERSOANELOR, ANIMALELOR SI BUNURILOR.

10     TEMA NR. 2 – ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR                                                                                              

MODUL V

11         PLAN CONSPECT