Cuprins

MODUL I

1       TEMA NR. 1 – EFECTUAREA SERVICIULUI DE ROND

2       TEMA NR. 2 – SUPRAVEGHEREA ACTIVITATILOR CU PERICOL RIDICAT DE INCENDIU

MODUL II

4          TEMA NR. 1 – ALERTAREA PENTRU INTERVENTIE

5          TEMA NR. 2 – PREGATIREA TEORETICA SI PRACTICA

6          TEMA NR. 3 – AUTOPERFECTIONAREA

7          TEMA NR. 4 – REALIZAREA DISPOZITIVULUI DE INTERVENTIE

MODUL III

8          TEMA NR. 1 – LOCALIZAREA SI LICHIDAREA INCENDIILOR

MODUL VI

9        TEMA NR. 1 – EVACUAREA/TRANSPORTUL PERSOANELOR, ANIMALELOR SI BUNURILOR.

10        TEMA NR. 2 – ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR                                                                                              

MODUL VI

11              PLAN CONSPECT