Operator introducere, validare şi prelucrare date – examen

Examen

Evaluare și certificare competențe profesionale

Operatorul introducere, validare şi prelucrare date îşi desfăşoară activitatea într-o institutie publică sau privată şi are ca atribuţii introducerea şi prelucrarea datelor din documente primare prin programe specifice, salvarea lor periodică pe dispozitive de stocare, gestionarea copiilor de siguranţă ale datelor salvate.

Competenţele dobândite în urma absolvirii examenului pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale în ocupaţia de operator introducere, validare şi prelucrare date sunt:

  • aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
  • aplicarea normelor de protecţia mediului;
  • aplicarea procedurilor de calitate;
  • gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor;
  • organizarea activităţii proprii;
  • utilizarea echipamentelor periferice;
  • asigurarea securităţii datelor- echiupamentelor;
  • introducerea şi validarea datelor;
  • prelucrarea datelor;
  • transpunerea datelor pe suport.

 

Întrebări frecvente

Eu pot să mă înscriu?

Serviciile de evaluare a competenţelor profesionale vin în întâmpinarea persoanelor care au experienţă într-un domeniu, dar nu deţin un certificat sau o certificare a competenţelor dobândite prin practicarea calificării/ ocupaţiei respective.

Certificatul obținut este recunoscut?

DA Certificatul de compențe este echivalentul certificatului de calificare profesională, respectă regimul actelor de studii din România și este recunosctu atât național cât și în statele Uniunii Europene.

Care sunt pașii pe care trebuie să îi urmez?

Pasul 1

Te înscrii.

Pasul 2

Dai examen.

Pasul 3

Ridici certificatul de competențe profesionale