Lucrător în cultura plantelor – examen

Examen

Evaluare și certificare competențe profesionale

În domeniul zootehnic ocupaţia presupune cunoştinţe referitoare la particularităţile biologice ale animalelor şi abilităţi practice la cazarea, furajarea, reproducţia, îngrijirea diferenţiată a categoriilor de animale, în funcţie de specie şi dotare, evacuarea dejecţiilor şi menţinerea condiţiilor de microclimat şi la menţinerea stării de sănătate a animalelor. Ea presupune şi competenţele necesare pentru pregătirea terenului, semănatul şi întreţinerea culturilor, recoltarea şi valorificarea producţiei principale şi secundare, producerea, depozitarea şi conservarea furajelor.

Competenţele dobândite în urma absolvirii examenului pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale în ocupaţia de lucrător în cultura plantelor sunt:

  • identificarea condiţiilor specifice de amplasare a diferitelor culturi de cşmp si furajere
  • aprovizionarea cu materii prime şi materiale
  • pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor
  • înfiinţarea culturilor de câmp şi furajere
  • executarea lucrărilor de întreţinere a plantelor de câmp şi furajere
  • recoltarea, depozitarea, conservarea şi valorificarea culturilor de câmp şi a furajelor
  • munca în echipă
  • comunicarea la locul de muncă
  • aplicarea procedurile de urgenţă şi de evacuare

 

Întrebări frecvente

Eu pot să mă înscriu?

Serviciile de evaluare a competenţelor profesionale vin în întâmpinarea persoanelor care au experienţă într-un domeniu, dar nu deţin un certificat sau o certificare a competenţelor dobândite prin practicarea calificării/ ocupaţiei respective.

Certificatul obținut este recunoscut?

DA Certificatul de compențe este echivalentul certificatului de calificare profesională, respectă regimul actelor de studii din România și este recunosctu atât național cât și în statele Uniunii Europene.

Care sunt pașii pe care trebuie să îi urmez?

Pasul 1

Te înscrii.

Pasul 2

Dai examen.

Pasul 3

Ridici certificatul de competențe profesionale