Fierar betonist – examen

Examen

Evaluare și certificare competențe profesionale

  • Fierar, Betonist, este meseria cu care se începe construcţia clădirilor, caselor.
  • Deţinătorul acestei meserii execută lucrări de armare (fierărie) la confecţionarea şi montarea armaturii în elementele constructive ale clădirilor – fundaţii, pereţi, grinzi, planşee, etc. Trebuie să cunoască proprietăţile şi tipurile de armătură utilizată la construcţia clădirilor, metodele de instalare şi fixare a planşeelor şi carcaselor în elementele constructive care urmează a fi betonate.
  • De asemenea trebuie să cunoască proprietăţile materialelor (componentelor) pentru prepararea betoanelor.
  • Deţinătorul acestei meserii va executa lucrări de betonare a diferitor elemente constructive – fundaţii, pereţi, grinzi, planşee, stîlpi, etc.
  • De asemenea va cunoaşte construcţia şi regulile de exploatare a mecanismelor, instalaţiilor şi instrumentelor utilizate în lucrările de armare şi betonare.

 

Competenţele dobândite în urma absolvirii examenului pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale în ocupaţia de fierar – betonist sunt:

  • organizarea locului de muncă;
  • aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
  • aplicarea normelor de protecţie a mediului;
  • asigurarea calităţii lucrărilor executate;
  • întreţinerea echipamentelor de lucru;
  • pregătirea materialelor pentru lucrările de armare;
  • fasonarea oţelului beton;
  • montarea armăturilor;
  • transportul şi manipularea materialelor pentru lucrările de armare.

 

Întrebări frecvente

Eu pot să mă înscriu?

Serviciile de evaluare a competenţelor profesionale vin în întâmpinarea persoanelor care au experienţă într-un domeniu, dar nu deţin un certificat sau o certificare a competenţelor dobândite prin practicarea calificării/ ocupaţiei respective.

Certificatul obținut este recunoscut?

DA Certificatul de compențe este echivalentul certificatului de calificare profesională, respectă regimul actelor de studii din România și este recunosctu atât național cât și în statele Uniunii Europene.

Care sunt pașii pe care trebuie să îi urmez?

Pasul 1

Te înscrii.

Pasul 2

Dai examen.

Pasul 3

Ridici certificatul de competențe profesionale