Tehnician cadastru funciar / Topograf

20% reducere

Ofertă SEPTEMBRIE & OCTOMBRIE 2021: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Incepand cu 01.07.2021, societatea noastra nu mai organizeaza cursul de TOPOGRAF.

Cod COR

3112.3.14

Tip program

calificare

Durată (ore)

1080

Preț

1400 lei

Pregătire minimă necesară:

Minim studii medii

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de calificare are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Cursul se adresează persoanelor care au absolvit învăţământul liceal şi care doresc să se califice sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniul cadastrului şi al topometriei.

Autorizație curs

Tehnician cadastru funciar / Topograf

Aviz curs

Tehnician cadastru funciar / Topograf

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • Buletin / Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);
 • Ultimul act de studiu;
 • Dosar plic sau cu şină

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Ocupaţia de Tehnician cadastru funciar-topograf se adresează persoanelor care vor practica măsurători tereste şi cadastru – funciar. Ei vor lucra în unităţi de organizare şi de sistematizare a teritoriului, la nivel de unităţi cadastrale, sau în alte asemenea unităţi, unde vor executa lucrări topografice curente precum şi lucrări de cadastru funciar tehnic şi cadastru funciar economic utilizând instrumente stereoscopice pentru prelucrarea datelor topografice şi pentru realizarea şi revizuirea hărţilor topografice şi hidro-grafice. Ei vor asigura la nivelul localităţilor, operaţiunile necesare publicităţii imobiliare, contribuind în mod direct la aplicarea şi respectarea legalităţii în domeniul bunurilor imobiliare precum şi a circulaţiei acestora, în domeniul evaluării şi bonitării cadastrale a terenurilor, stabilind dreptul şi dobândirea dreptului de proprietate, în introducerea cărţilor funciare şi reactualizarea hărţilor cadastrale, în automatizarea lucrărilor topo-cadastrale.

De asemenea, trebuie să fie în măsură să execute ridicări topografice pentru executarea proiectelor de amplasare a construcţiilor, să execute lucrări de artă şi multe alte lucrari tehnice în intra şi extravilan.

 

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

 1. Pregătirea profesională alături de formatori cu experianţă teoretică şi practică
 2. Pregatirea teoretică se desfăşoară în săli de curs dotate corespunzator (videoproiector, laptop, flipchart, ecran de proiecţie etc)
 3. Activitatea de practică este asigurată atât la sala de curs, cât şi în cadrul unor firme specializate
 4. Tehnici şi metode moderne de predare/ instruire/ aplicaţii practice canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului, eliminând astfel stresul de la orele de curs (studii de caz, lucru în echipă etc)
 5. Suport de curs gratuit în format electronic
 6. Menţinerea legăturii dintre cursant şi formator prin e-mail
 7. Program de curs flexibil
 8. Cursul poate fi achitat integral sau în rate
 9. Obţinerea unui certificat de absolvire cu recunoaştere la nivel internaţional prin apostilare.

 

Unități de competență

După absolvire se eliberează un certificat de calificare, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea următoarelor competenţe:

 • Aplicarea în teren a proiectului
 • Asigurarea respectării NPM şi PSI
 • Urmărirea comportării în timp a construcțiilor
 • Furnizarea serviciilor de specialitate
 • Întocmirea documentaţiei de cadastru general
 • Administrarea informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul
 • Colectarea şi organizarea informaţiilor
 • Executarea măsurătorilor specifice
 • Organizarea şi coordonarea activităţii echipei
 • Planificarea activităţii
 • Efectuarea calculelor specifice topografiei
 • Elaborarea calculelor topografice
 • Întocmirea schiţelor şi desenelor la scară

 

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print