Sudor

20% reducere

Ofertă NOIEMBRIE & DECEMBRIE 2023: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

7212.2.1

Tip program

calificare

Durată (ore)

720

Preț

700 lei

Pregătire minimă necesară:

Minim 10 clase

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de calificare are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Cursul se adresează persoanelor care au minim 10 clase şi care doresc să se califice în domeniu.

Autorizație curs

Sudor

Aviz curs

Sudor

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • Buletin / Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);
 • Ultimul act de studiu;
 • Dosar plic sau cu şină

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Sudorul realizează prin sudare o îmbinare nedemontabilă având ca rezultat obţinerea unei structuri interne continue şi omogene. Se realizează astfel repere, subansambluri, piese sudate şi alte componente, folosite în diferite domenii, industriale sau neindustriale, ca de exemplu: construcţii metalice (grinzi, stâlpi, ţevi etc.); instalaţii de ridicat (macarale, ascensoare etc.); conducte pentru apă, abur, fluide tehnologice; recipiente sub presiune; cazane de apă caldă, apă fierbinte, abur etc.

Pentru a efectua lucrări de sudare în domeniile reglementate este necesar ca sudorii să fie calificaţi şi specializaţi în domeniu.

Pentru sudorii care desfăşoară activităţi într-un domeniu supus reglementărilor ISCIR, este necesară cunoaşterea şi aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice, colecţia ISCIR, aplicabile.

 

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

 1. asimilarea cunoştinţelor necesare domeniului
 2. pregătirea profesională este asigurata de lectori cu experienţă teoretică şi practică
 3. cursul este acreditat, iar diploma este recunoscută naţional şi internaţional
 4. posibilitatea efectuării stagiului de practică în unităţi specializate sau la locul de muncă
 5. program de curs flexibil
 6. plata în rate

 

Unități de competență

 • Lucrul în echipă
 • Planificarea activităţii proprii
 • Urmărirea programului de pregătire profesională
 • Comunicarea interpersonală
 • Aplicarea normelor de protecţie a muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor, a prevederilor prescripţiilor tehnice, colectia ISCIR.
 • Utilizarea documentaţiei tehnice
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Exploatarea echipamentelor/ utilajelor/ aparatelor şi dispozitivelor necesare sudării/ tăierii.
 • Pregătirea operaţiei de sudare/ tăiere.
 • Aplicarea procedeelor de sudare/ tăiere.
 • Realizarea operaţiilor post – sudare/ tăiere.

 

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: