Stagiu de instruire Masinist Pod Rulant – autorizat macaragiu grupa E

20% reducere

Ofertă septembrie & octombrie 2020: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

Tip program

Durată (ore)

8

Preț

400 lei. Preţul include tariful perceput de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) pentru eliberarea taloanelor cu vize anuale care insoţesc autorizaţiile în valoare de 150 lei, conform PT CR 1/2013.

Pregătire minimă necesară:

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

Conform Prescriptiei tehnice CR8-2009 – Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/ echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire, personalul de deservire a instalatiilor/ echipamentelor aflate sub incidenta ISCIR trebuie sa urmeze un stagiu de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului/ autorizatiei pentru obtinerea unui nou talon în vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei.

Persoane care detin autorizatie ISCIR valabila de Masinist Pod Rulant

Autorizație curs

Stagiu de instruire Masinist Pod Rulant – autorizat macaragiu grupa E

Aviz curs

Stagiu de instruire Masinist Pod Rulant – autorizat macaragiu grupa E

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

  1. Copie dupa actul de identitate;
  2. Fisa de aptitudini eliberata de medicul de medicina muncii cu specificatia “apt pentru prestarea ocupatiei de Masinist Pod Rulant” in original
  3. Copia autorizatiei ISCIR si a talonului pentru vize anuale care urmeaza a fi înlocuit (dupa caz).

In cazul in care exista in cadrul unei societati un numar mai mare de 10 persoane care necesita prelungirea valabilitatii autorizatiei de masinist pod rulant, stagiul de instruire in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei de smasinist pod rulant se va desfasura la unitatea respectiva iar tariful/ persoana poate fi negociat.

 

3. Descrierea ocupaţiei

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

Transformă hobby-ul tău într-o profesie care îţi poate aduce venituri suplimentare!