stagiu de instruire Masinist pod rulant – autorizat macaragiu grupa E

20% reducere

Ofertă NOIEMBRIE & DECEMBRIE 2023: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

STAGII DE INSTRUIRE organizate în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice PT CR- 8 /2009 în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei eliberate de către ISCIR

Cod COR

8333.1

Tip program

stagiu de instruire

Durată (ore)

8

Preț

360 lei (pretul include tariful perceput de către ISCIR pentru eliberarea taloanelor cu vize anuale care însoțesc autorizațiile și este scutit de TVA conform O.G. 129/2000).

Pregătire minimă necesară:

Minim 10 clase

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

La sfârşitul stagiului de instruire, organizatorul eliberează participanţilor:
– documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire;
– talonul pentru vize anuale, în baza unui proces-verbal, conform modelului din anexa 8 din PT CR 8/2009.

Conform Prescriptiei tehnice CR8-2009 – Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/ echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire, personalul de deservire a instalatiilor/ echipamentelor aflate sub incidenta ISCIR trebuie sa urmeze un stagiu de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului/ autorizatiei pentru obtinerea unui nou talon în vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei.

Persoane care detin autorizatie ISCIR valabila de Masinist Pod Rulant

Autorizație curs

stagiu de instruire Masinist pod rulant – autorizat macaragiu grupa E

Aviz curs

stagiu de instruire Masinist pod rulant – autorizat macaragiu grupa E

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 1. CI/ BI;
 2. autorizația ISCIR (inclusiv talon pentru vize anuale care urmează a fi înlocuit ).

In cazul in care exista in cadrul unei societati un numar mai mare de 10 persoane care necesita prelungirea valabilitatii autorizatiei de Masinist pod rulant, stagiul de instruire in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei se va desfasura la unitatea respectiva iar tariful/ persoana poate fi negociat.

 

3. Descrierea ocupaţiei

Practicanţii unei astfel de ocupaţii lucrează pe macarale cu ajutorul cărora deplasează, poziţionează şi aşează maşini şi utilaje, echipamente sau alte obiecte mari în şantiere, spaţii industriale, docuri, staţii de cale ferată sau aeroporturi.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

– posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de instruire

– obţinerea talonului pentru vize anuale

– instruirile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.

– pregătirea profesională alături de formatori avizați ISCIR cu experienţă teoretică şi practică.

– costul cursului include toate taxele aferente participării:

 • acces la sala de curs/ platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
 • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 • suport de curs și alte resurse bibliografice;
 • eliberarea talonului de vize anuale

– pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă educațională proprietatea INVESTEȘTE ÎN TINE SRL.

– tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului

Competențele dobândite după terminarea stagiului de instruire sunt:

 • să respecte normele de PM, PSI și a prescripțiilor tehnice ISCIR
 • să acorde primul ajutor
 • să cunoască legislația din domeniul protecției muncii și PSI
 • completarea documentelor
 • pregătirea operațiilor de încărcare, transport și descărcarea sarcinilor
 • semnalizarea defecțiunilor apărute
 • predarea macaralei

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: