Șef Serviciu Voluntar/ Privat pentru Situații de Urgență

20% reducere

Ofertă MARTIE & APRILIE 2024: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Conform Legii 307/12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor și a Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, instituții și obiective care se încadrează în criteriile stabilite prin Ordinul nr. 96/2016 au obligația să înființeze SVSU/ SPSU cu personal atestat potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Cursul oferit de INVESTEŞTE ÎN TINE S.R.L. se organizează atât în Piteşti, cât şi în alte localităţi cu condiţia formării unei grupe de minim 10 persoane şi este deschis celor cu studii medii și/ sau superioare.

Cod COR

541901

Tip program

curs de specializare

Durată (ore)

160

Preț

1000 lei (nu se percepe TVA).

Pregătire minimă necesară:

Minim studii medii

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat

 

Programa de curs şi numărul de ore (160 de ore) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru şi au fost aprobate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Autorizație curs

Șef Serviciu Voluntar/ Privat pentru Situații de Urgență

Aviz curs

Șef Serviciu Voluntar/ Privat pentru Situații de Urgență

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • buletin / carte de identitate;
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie;
 • act de studii – minim studii medii;
 • Fișă de aptitudini de la medicina muncii cu specificaţia “APT pentru ocupaţia Șef Serviciu Voluntar/ Privat pentru Situații de Urgență”.

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Șeful serviciului voluntar/ privat pentru situații de urgență deține competențe privind organizarea și planificarea activităților pentru situații de urgență, controlul activității subordonaților din cadrul serviciului și instruirea altor categorii de personal.

 

 

Conform Legii 307/ 12 iulie 2006, art.12, privind apărarea împotriva incendiilor, toate instituțiile și agenții economici, au obligația să angajeze cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestați potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

 • posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.
 • obţinerea unui certificat de absolvire cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).
 • cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.
 • pregătirea profesională alături de lectori cu experienţă teoretică şi practică;
 • costul cursului include toate taxele aferente participării:
  • acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice;
  • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
  • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
  • suport de curs și alte resurse bibliografice;
  • sustinerea examenului de absolvire;
  • eliberarea certificatului de absolvire.
 • pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne;
 • tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.

 

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului de Șef Serviciu Voluntar/ Privat pentru Situații de Urgență sunt:

 • instruirea personalului serviciului si a altor categorii de personal;
 • planificarea activitatii preventive si de control privind respectarea normelor de prevenire in domeniul situatiilor de urgenta;
 • stabilirea tehnicilor de interventie in situatii de urgenta;
 • analizarea situatiei la locul interventiei;
 • coordonarea activitatilor in situatii de urgenta;
 • elaborarea documentelor specifice activitatii serviciului voluntar/ privat pentru situatii de urgenta;
 • gestionarea patriomoniului serviciului voluntar/ privat pentru situatii de urgenta.

 

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: