CURSURI CALIFICARE PROFESIONALĂ & EVALUARE COMPETENȚE: 0735 431 580

Șef SVSU (serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență)

1. Detalii curs

INVESTEŞTE ÎN TINE vine în sprijinul agenților economici și instituțiilor publice care au obligația să organizeze Servicii voluntare sau private pentru situații de urgenţă conform ordinului MAI nr. 96/2016, prin organizarea programului de formare profesională “Șef Serviciu Voluntar/ Privat pentru Situații de Urgență“ cod COR 541901 începând cu luna august 2017.

Cod COR

541901

Tip program

curs

Durată (ore)

160

Preț

900 lei (scutit de TVA conform O.G. 129/2000).

Pregătire minimă necesară:

Minim studii medii

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

Cursul de specializare „Şef Serviciu Voluntar/ Privat pentru Situaţii de Urgenţă” este avizat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA).

Certificatul de absolvire are valabilitate permanentă şi este recunoscut atât la nivel naţional, cât şi în Uniunea Europeană.

Certificatul de calificare are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Programa de curs şi numărul de ore (160 de ore) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru şi au fost aprobate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Cursul oferit de INVESTEŞTE ÎN TINE S.R.L. se organizează atât în Piteşti, cât şi în alte localităţi cu condiţia formării unei grupe de minim 15 persoane şi este deschis celor cu studii medii şi/ sau superioare.

Autorizație curs

Șef SVSU (serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență)

Aviz curs

Șef SVSU (serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență)

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

Șef SVSU (serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență)

 • Ultimul act de studiu – minim studii medii (copie)
 • Buletin / Carte de identitate; (original, copie)
 • Certificat de naştere; (copie)
 • Certificat de căsătorie (copie);
 • Dosar plic sau cu şină
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie cu specificaţia “APT pentru ocupaţia ŞEF SERVICIU VOLUNTAR/ PRIVAT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ”

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Șef SVSU (serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență)

Șeful serviciului voluntar/ privat pentru situații de urgență deține competențe privind organizarea și planificarea activităților pentru situații de urgență, controlul activității subordonaților din cadrul serviciului și instruirea altor categorii de personal.

Cursul este avizat de I.G.S.U. și reprezină un program de specializare care ajută la întelegerea și aplicarea cadrului legal cu privire la modalitățile de intervenție pe următoarele domenii principale: incendiu, protecție chimică, biologică, radiologică și nucleară, sanitară, deblocare-salvare, adăpostire, evacuare, pirotehnic și suport logistic.

Conform Legii 307/ 12 iulie 2006, art.12, privind apărarea împotriva incendiilor, toate instituțiile și agenții economici, au obligația să angajeze cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestați potrivit metodologiei elaborate de I.G.S.U.

 

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

 1. asimilarea cunoştinţelor necesare domeniului
 2. pregătirea profesională este asigurata de lectori cu experienţă teoretică şi practică
 3. cursul este acreditat, iar diploma este recunoscută naţional şi internaţional
 4. posibilitatea efectuării stagiului de practică în unităţi specializate sau la locul de muncă
 5. program de curs flexibil
 6. plata se face pe baza facturii proforme înainte de începerea cursului/ până la data limita stabilită în contract.

 

Unități de competență

 • instruirea personalului serviciului si a altor categorii de personal;
 • planificarea activitatii preventive si de control privind respectarea normelor de prevenire in domeniul situatiilor de urgenta;
 • stabilirea tehnicilor de interventie in situatii de urgenta;
 • analizarea situatiei la locul interventiei;
 • coordonarea activitatilor in situatii de urgenta;
 • elaborarea documentelor specifice activitatii serviciului voluntar/ privat pentru situatii de urgenta;
 • gestionarea patriomoniului serviciului voluntar/ privat pentru situatii de urgenta.

 

Leave a Reply