Responsabil Mediu

20% reducere

Ofertă APRILIE & MAI 2023: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

325710

Tip program

Specializare

Durată (ore)

40

Preț

750

Pregătire minimă necesară:

Minim studii medii

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare de scurtă sau lungă durată şi care doresc să se califice sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniu.

Autorizație curs

Responsabil Mediu

Aviz curs

Responsabil Mediu

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • Buletin / Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);
 • Ultimul act de studiu;
 • Dosar plic sau cu şină

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Ocupatia de „Responsabil de mediu” este intalnita in toate societatile comerciale cu activitati posibile cu impact asupra mediului. Activitatea desfasurata de responsabilul de mediu cuprinde stabilirea aspectelor, obiectivelor de mediu, propunerea de masuri pentru rezolvarea problemelor de mediu, pentru protejarea mediului si imbunatatirea performantelor de mediu ale organizatiei.

Necesitatea formarii unei persoane in acest domeniu este prevazuta de OUG 195/2005, art. 94, lit.d, coroborata cu Legea 211/2011, art. 22.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor, toţi generatorii de deşeuri au obligativitatea numirii unui responsabil cu verificarea îndeplinirii îndatoririlor prevăzute de această lege, în domeniul gestiunii deşeurilor pe amplasament, astfel:

Art. 22, al. 3 : “Deţinătorii/Producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici prevăzuţi la alin. 2, au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevazute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane”.

Art. 22, al. 4 : “ Persoanele desemnate, prevăzute la alin.3, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

 1. asimilarea cunoştinţelor necesare domeniului
 2. pregătirea profesională este asigurata de lectori cu experienţă teoretică şi practică
 3. cursul este acreditat, iar diploma este recunoscută naţional şi internaţional
 4. posibilitatea efectuării stagiului de practică în unităţi specializate sau la locul de muncă
 5. program de curs flexibil
 6. plata în rate
 • Aplicarea prevedrilor legale privind protejarea mediului
 • Aplicarea prevedrilor legale privind un mediu sănătos, securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Coordonarea procesului de instruire în domeniul mediului
 • Gestionarea actelor normative de mediu
 • Elaborarea programului de management de mediu
 • Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu
 • Monitorizarea factorilor de mediu
 • Realizarea auditului intern
 • Elaborarea programului de audit intern
 • Supravegherea activității de pregătire pentru situațiile de urgență
 • Întocmirea documentației de management de mediu
 • Raportarea activității de mediu

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: