Mașinist pod rulant (macaragiu grupa E)

20% reducere

Ofertă IULIE & AUGUST 2021: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

8333.1

Tip program

curs

Durată (ore)

360

Preț

1100 lei (pretul include tariful perceput pentru înscrierea și susținerea examenului în vederea autorizării de către ISCIR și este scutit de TVA conform O.G. 129/2000).

Pregătire minimă necesară:

Minim 10 clase

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

Cursul de calificare „Mașinist pod rulant” oferit de INVESTEŞTE ÎN TINE S.R.L. este avizat de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) şi autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite și autorizația ISCIR pentru mașinist pod rulant (inclusive talonul cu vize anuale).

Certificatul de calificare are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Autorizație curs

Mașinist pod rulant (macaragiu grupa E)

Aviz curs

Mașinist pod rulant (macaragiu grupa E)

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • copie după actul de identitate (BI/ CI)
 • copie după certificatul de naștere
 • copie după diploma de studii
 • fișă de aptitudini medicina muncii cu mențiunea Apt pentru prestarea ocupației de mașinist pod rulant
 • o fotografie color mărimea ¾
 • dosar plic sau cu şină

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Ocupaţia de macaragiu se referă la totalitatea competenţelor tehnice şi organizatorice care permit exploatarea în condiţii de securitate a macaralelor şi implică cunoştinţe şi abilităţi deosebite privind manevrarea în deplină securitate a următoarelor tipuri de macarale:  macarale mobile (pe roţi, pe şenile, pe cale ferată etc.);  macarale turn (cu braţ, Derrick, portic cu braţ mobil etc.); poduri rulante; macarale portal şi semiportal; macarale de construcţie specială (macarale pe cablu, macarale foarfece etc.); macarale cu comandă de la sol.

Macaragiul este o persoană instruită şi autorizată să manevreze macarale, indiferent de tipul şi destinaţia acestora. Acest lucru presupune o activitate complexă, care depinde de foarte mulţi factori cum sunt: tipul macaralei, tipul şi categoria mărfurilor transportate, calitatea şi eficienţa transportului, gradul de securitate asigurat pentru utilajul condus şi pentru marfa transportată şi personalul din raza de acţiune a macaralei, gradul de optimizare al procesului de transport, profesionalismul în activitate, aplicarea normelor de protecţia muncii, normelor PSI şi de protecţie a mediului înconjurător precum şi a prescripţiilor tehnice ISCIR.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

 • pregătirea la un nivel profesional pentru a susţine cu succes acest gen de activitate
 • lectorii care susţin acest curs sunt profesionişti cu experienţă practică şi teoretică
 • certificatul de calificare este recunoscut naţional şi internaţional
 • program de curs flexibil
 • plata în rate şi multe alte avantaje
 • să respecte normele de PM, PSI și a prescripțiilor tehnice ISCIR
 • să acorde primul ajutor
 • să cunoască legislația din domeniul protecției muncii și PSI
 • completarea documentelor
 • pregătirea operațiilor de încărcare, transport și descărcarea sarcinilor
 • semnalizarea defecțiunilor apărute
 • predarea macaralei

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print