Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze

20% reducere

Ofertă NOIEMBRIE & DECEMBRIE 2023: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

7136.2.2

Tip program

calificare

Durată (ore)

720

Preț

800 lei

Pregătire minimă necesară:

Minim 10 clase

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de absolvire are valabilitate permanentă şi este recunoscut atât la nivel naţional, cât şi în Uniunea Europeană.

Durata pregătirii se poate reduce cu 50% prin evaluare inițială!

Doar 360 ore

pentru obținerea certificatului de calificare instalator tehnico sanitar şi gaze, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea competenţelor.

Cursul de calificare instalator se adresează persoanelor care au absolvit învăţământul obligatoriu şi care doresc să se califice sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniu.

Cursul se organizează atât în Piteşti, cât şi în alte localităţi cu condiţia formării unei grupe de minim 15 persoane şi este deschis celor cu studii medii şi/ sau superioare.

 

Autorizație curs

Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze

Aviz curs

Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • Diploma şcoală – minim studii medii (copie );
 • I. /C.I. (original, copie);
 • Certificat de naştere (copie);
 • Certificat de căsătorie (copie);
 • Adeverinţă medicală (original)

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Instalatorul tehnico-sanitar şi gaze trebuie să ştie să măsoare, să taie, să pozeze şi să îmbine conducte, să realizeze treceri prin ziduri şi planşee pentru conducte, să monteze conducte, utilaje, aparate de utilizare, accesorii, să pună în funcţiune instalaţii, să înlocuiască, să repare conductele, îmbinările şi garniturile acestora, să diagnosticheze şi să remedieze defecţiunile constatate la toate tipurile de instalaţii şi utilaje/aparate de utilizare folosite pentru alimentarea cu apă, canalizare, ridicare a presiunii apei, stingere incendii, gaze naturale şi să efectueze lucrări de întreţinere a acestora.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

 1. Asimilarea cunoştinţelor necesare domeniului
 2. Pregătirea profesională este asigurata de lectori cu experienţă teoretică şi practică
 3. Cursul este acreditat, iar diploma este recunoscută naţional şi internaţional
 4. Posibilitatea efectuării stagiului de practică în unităţi specializate sau la locul de muncă
 5. Program de curs flexibil
 6. Plata în rate

Unități de competență

După absolvire se eliberează un certificat de calificare, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea următoarelor competenţe:

 • Organizarea locului de muncă;
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Întreţinerea echipamentelor de lucru;
 • Asigurarea calităţii lucrărilor executate;
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului;
 • Montarea instalaţiilor interioare de canalizare;
 • Montarea instalaţiilor interioare de apă de consum menajer;
 • Montarea obiectelor sanitare, a accesoriilor şi a utilajelor folosite în instalaţiile sanitare;
 • Montarea instalaţiilor de stingere a incendiilor;
 • Montarea instalaţiilor interioare de gaze naturale;
 • Montarea aparatelor de utilizare a gazelor;
 • Întreţinerea instalaţiilor interioare de gaze naturale şi a celor sanitare.

 

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: