Referent Resurse Umane

20% reducere

Ofertă IANUARIE & FEBRUARIE 2024: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

333304

Tip program

Specializare

Durată (ore)

180

Preț

700

Pregătire minimă necesară:

Minim studii medii

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Competențele dobândite după absolvirea cursului:

 1. Comunicarea eficientă în cadrul organizației
 2. Cooperarea interumană și interdepartamentală
 3. Planificarea activităților proprii și perfecționarea profesională
 4. Completarea documentelor specifice resurselor umane
 5. Gestionarea și arhivarea documentelor specifice resurselor umane
 6. Administrarea registrelor de evidență a lucrătorilor
 7. Prelucrarea evidențelor/pontajelor și generarea statelor de plată
 8. Întocmirea rapoartelor specifice resurselor umane

Cursul de specializare este autorizat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației. Programa de curs şi numărul de ore (180 ore, din care 60 ore teorie şi 120 ore practică) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru.

 Specializarea este reprezentată de dezvoltarea sau completarea cunoștințelor, abilităților sau competențelor profesionale ale unei persoane calificate, dobândirea de competențe noi în aceeași arie ocupațională sau într-o arie ocupațională nouă.

Autorizație curs

Referent Resurse Umane

Aviz curs

Referent Resurse Umane

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • Buletin / Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);
 • Act studii (învățământ liceal, fără diplomă de bacalaureat).

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului

3. Descrierea ocupaţiei

Referentul resurse umane își desfășoară activitatea ca angajat în cadrul departamentelor de resurse umane și salarizare sau în cadrul serviciilor externe specializate în resurse umane și salarizare.

Ocupația de Referent resurse umane așa cum este definită atât la nivel național dar și la nivel european, este necesară pentru buna gestionare și arhivare a documentelor specifice resurselor umane, administrarea și prelucrarea evidențelor/ pontajelor, precum și completarea registrelor de evidență a lucrătorilor.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

Avantajele participării la cursurile organizate de INVESTEȘTE ÎN TINE SRL:

– posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.

– obţinerea unui certificat de absolvire cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).

– cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.

– pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.

– costul cursului include toate taxele aferente participării:

 • acces la sala de curs/ platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
 • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 • suport de curs și alte resurse bibliografice;
 • sustinerea examenului de absolvire;
 • eliberarea certificatului de absolvire şi a suplimentului descriptiv.

– pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă educațională proprietatea INVESTEȘTE ÎN TINE SRL.

– tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului

Începând din luna martie 2024, prețul cursului este de 700 lei + 50 lei taxă examen/ eliberare certificat, suma totală de plată fiind 750 lei.

După absolvire se eliberează un certificat de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea următoarelor competențe:

 • Planificarea activităților
 • Comunicarea cu angajații
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 • Întocmirea documentelor de evidență a personalului
 • Gestionarea documentelor de evidență a personalului
 • Organizarea recrutării personalului
 • Întocmirea registrului general de evidență a salariațiilor
 • Întocmirea ștatului de plată pentru personalul angajat
 • Administrarea bezei de date de evidență a personalului

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: