Inspector/ Referent Resurse Umane

20% reducere

Ofertă APRILIE & MAI 2023: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

333304

Tip program

Specializare

Durată (ore)

60

Preț

700

Pregătire minimă necesară:

Minim studii medii

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare de scurtă sau lungă durată şi care doresc să se califice sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniu.

Autorizație curs

Inspector/ Referent Resurse Umane

Aviz curs

Inspector/ Referent Resurse Umane

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • Buletin / Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);
 • Ultimul act de studiu;
 • Dosar plic sau cu şină

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului

3. Descrierea ocupaţiei

Ocupaţia de inspector/referent resurse umane este necesară persoanelor care doresc să se califice în întocmirea şi gestionarea documentelor ce ţin de evidenţa muncii într-o organizatie, de gestionarea relaţiilor dintre angajaţi şi angajatori, de recrutarea şi selectarea personalului care urmează a fi angajat.

Inspectorul/referentul resurse umane îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice sau private, în toate organizaţiile care au personal angajat pe bază de contract individual de muncă, indiferent de forma de organizare juridică. Totodată, poate să îşi desfaşoare activitatea şi ca persoană fizică autorizată!

Inspectorul/referentul resurse umane este responsabil de ealizarea următoarelor sarcini:

 • întocmeşte documentele de evidenţa personalului şi documentele ce ţin de evidenţa muncii într-o organizaţie;
 • gestionează şi arhivează toate documentele de evidenţa personalului şi de evidenţa muncii in societatea în care activează;
 • consiliază personalul angajat şi potenţialii candidaţi la angajare – referitor la desfăşurarea relaţiilor de muncă şi a documentelor ce trebuiesc întocmite;
 • identifică necesarul de personal şi întocmeşte documentele care urmează a fi utilizate în desfăşurarea procesului de recrutare şi selecţie de personal;
 • întocmeşte Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi îl transmite către Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • în cazul organizaţiilor cu un număr mai mic de personal, întocmeşte statul de plată pentru personalul angajat şi documentele aferente statului de plată;
 • întocmeşte şi gestionează baza de date de personal.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

 1. asimilarea cunoştinţelor necesare domeniului
 2. pregătirea profesională este asigurata de lectori cu experienţă teoretică şi practică
 3. cursul este acreditat, iar diploma este recunoscută naţional şi internaţional
 4. posibilitatea efectuării stagiului de practică în unităţi specializate sau la locul de muncă
 5. program de curs flexibil
 6. plata în rate

După absolvire se eliberează un certificat de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea următoarelor competențe:

 • Planificarea activităților
 • Comunicarea cu angajații
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 • Întocmirea documentelor de evidență a personalului
 • Gestionarea documentelor de evidență a personalului
 • Organizarea recrutării personalului
 • Întocmirea registrului general de evidență a salariațiilor
 • Întocmirea ștatului de plată pentru personalul angajat
 • Administrarea bezei de date de evidență a personalului

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: