Inspector în Domeniul Securității și Sănătății în Muncă

20% reducere

Ofertă MARTIE & APRILIE 2024: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

325723

Tip program

specializare

Durată (ore)

80

Preț

700 lei

Pregătire minimă necesară:

Minim studii medii

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Competențele dobândite după absolvirea cursului:

 1. realizarea activităților de prevenire și protecție;
 2. stabilirea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă;
 3. stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă;
 4. criterii generale pentru evaluare a riscurilor;
 5. instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 6. informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 7. prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;
 8. participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă;
 9. verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;
 10. monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență

Cursul este autorizat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației. Programa de curs şi numărul de ore (80 ore, din care 26 ore teorie şi 54 ore practică) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru.

Autorizație curs

Inspector în Domeniul Securității și Sănătății în Muncă

Aviz curs

Inspector în Domeniul Securității și Sănătății în Muncă

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • Buletin / Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);
 • Act studii (învățământ liceal, fără diplomă de bacalaureat);

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor interne/ externe de prevenire şi protecţie sau ca lucrător/ angajator care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie din orice organizaţie, precum şi în alte condiţii stabilite de reglementările legale.

 

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

Avantajele participării la cursurile organizate de INVESTEȘTE ÎN TINE SRL:

– posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.

– obţinerea unui certificat de absolvire cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).

– cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.

– pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.

– costul cursului include toate taxele aferente participării:

 • acces la sala de curs/ platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
 • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 • suport de curs și alte resurse bibliografice;
 • sustinerea examenului de absolvire;
 • eliberarea certificatului de absolvire şi a suplimentului descriptiv.

– pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă educațională proprietatea INVESTEȘTE ÎN TINE SRL.

– tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului

Nota! Începând cu luna martie 2024, prețul cursului este de 700 lei + 50 lei taxă examen/ eliberare certificat, suma totală de plată fiind 750 lei.

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: