GDPR Responsabil Prelucrare Date Personale

20% reducere

Ofertă NOIEMBRIE & DECEMBRIE 2023: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

GDPR a intrat în vigoare. Ați implementat prevederile?

CE PRESUPUNE CONFORMITATEA CU NOILE PREVEDERI GDPR

1. Inventarierea datelor cu caracter personal
2. Stabilirea scopurilor în care prelucrați datele cu caracter personal
3. Stabilirea temeiului legal pentru fiecare dintre scopurile de prelucrare
4. Obținerea consimțământului
5. Respectarea drepturilor persoanelor vizate
6. Revizuirea contractelor cu împuterniciții
7. Evidențele activităților de prelucrare
8. Securitatea datelor cu caracter personal
9. Stabilirea procedurii de notificare a autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal
10. Evaluarea impactului asupra protecției datelor cu caracter personal
11. Desemnarea responsabilului cu protecția datelor

Ce inseamna date cu caracter personal:

 • Numele, Prenumele
 • Adresa
 • Codul numeric personal
 • Adresa de email
 • Telefon
 • Seria si numarul cartii de identitate si a pasaportului
 • Date biometrice bancare
 • Convingeri politice
 • Date cu privire la starea de sanatate a unei persoane unei persoane
 • Date cu privire la antecedente ( juridic)

*Cui se aplica noile prevederi:

Tuturor firmelor care proceseaza, intr-o forma sau alta, date personale
Tuturor firmelor din UE sau care livreaza bunuri si/ sau servicii catre clienti din UE

Regulamentul 679/2016 al UE (GDPR) solicită ca organizațiile să desemneze un Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (DPO – Data Protection Officer – Ofițer Protecția Datelor) dacă sunt întrunite anumite condiții care necesită existența unui Ofiter de protectia datelor ( DPO ).

Cod COR

Tip program

Durată (ore)

24

Preț

900 lei (scutit de TVA conform O.G. 129/2000)

Pregătire minimă necesară:

Minim studii superioare

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

Absolvenţii acestui curs primesc diploma Ofițer pentru protecția datelor cu caracter personal (curs DPO) eliberată de INVESTEŞTE ÎN TINE.

Consultanţi ce vor să se pregătească pentru elaborarea şi implementarea noilor proceduri şi pentru adoptarea noilor cerinţe prezentate în GDPR;
Responsabili cu protectia datelor personale în cadrul unei organizaţii;
Responsabili cu managementul riscurilor informaţionale care vizează și date cu caracter personal;
Membrii ai securitaţii informaţiei, ai managementul incidentelor şi echipei de business continuity;
Consilieri/experţi în securitatea datelor personale;
Persoane care doresc să se pregătească pentru meseria de responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal.

Cunoştinţe în domeniul juridic şi / sau IT, securitatea informaţiei sau domenii conexe.

Autorizație curs

GDPR Responsabil Prelucrare Date Personale

Aviz curs

GDPR Responsabil Prelucrare Date Personale

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

Act studii (copie );
2. B.I. /C.I. (original, copie);
3. Certificat de naştere (copie);
4. Certificat de căsătorie (copie).

3. Descrierea ocupaţiei

În cazul în care activitățile principale ale societății constă în operațiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare și/sau scopurile lor, necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă, sau activitățile principale constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date, aveți obligația de a desemna un responsabil cu protecția datelor.
Responsabilul cu protecția datelor trebuie implicat în toate aspectele ce vizează protecția datelor cu caracter personal.

CARE SUNT RISCURILE

 • Amenzi de până la 10.000.000 EUR sau până la 2% din cifra mondială totală anuală corespunzătoare anului financiar anterior, pentru încălcări privind obligațiile operatorului și împuternicitului;
 • planificarea activitatii preventive si de control privind respectarea normelor de prevenire in domeniul situatiilor de urgenta;
 • Amenzi de până la 20.000.000 EUR sau până la 4% din cifra mondială totală anuală corespunzătoare anului financiar anterior, pentru încălcarea principiilor de bază privind prelucrarea datelor, inclusiv consimțământul, încălcarea drepturilor persoanelor vizate, transferurilor internaționale de date și nerespectarea măsurilor unei autorități de supraveghere.

 

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

Format de curs care răspunde clar și precis la întrebările esențiale

Evaluare și analiză flux date personale; elaborare plan de acțiune pentru trecere în conformitate

Consultanță în elaborare documente specifice, procese interne, fluxuri de date

Suport post-absolvire curs, pentru implementarea concretă în cadrul firmei a proceselor conforme GDPR

 

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: