Expert achiziții publice

20% reducere

Ofertă APRILIE & MAI 2023: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

242116

Tip program

Calificare

Durată (ore)

720

Preț

700

Pregătire minimă necesară:

Minim studii superioare

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.Certificatul de calificare are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.Cursul se adresează persoanelor care au absolvit studiile superioare şi care doresc să se califice sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniu.

Cursul se adresează persoanelor care au absolvit studiile superioare şi care doresc să se califice sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniu.

Autorizație curs

Expert achiziții publice

Aviz curs

Expert achiziții publice

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

  • Buletin / Carte de identitate;
  • Certificat de naştere;
  • Certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);
  • Ultimul act de studiu;
  • Dosar plic sau cu şină

  Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

   

3. Descrierea ocupaţiei

Cursul Expert achiziții publice oferă soluții practice de lucru în noua platformă SICAP, dar și aplicarea legislației și simulări licitații, astfel încât să puteți deveni un expert recunoscut în domeniul achizițiilor publice! Ȋn cadrul cursului vor fi abordate subiecte cum ar fi însușirea procedurilor de atribuire, a criteriilor de evaluare, de calificare si selectie a ofertelor; tehnici de anticipare, evaluare si control al riscurilor asociate achizițiilor publice; moduri de contestare și de soluționare a contestațiilor. De asemenea, vă veți familiariza cu noile concepte introduse în anul curent în materie de achiziții publice

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

 1. Asimilarea cunoştinţelor necesare domeniului
 2. Pregătirea profesională este asigurata de lectori cu experienţă teoretică şi practică
 3. Cursul este acreditat, iar diploma este recunoscută naţional şi internaţional
 4. Posibilitatea efectuării stagiului de practică în unităţi specializate sau la locul de muncă
 5. Program de curs flexibil
 6. Plata în rate

După absolvire se eliberează un certificat de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea următoarelor competențe:

 1. Planificarea portofoliului de achiziții publice (înțelegerea și aplicarea corectă a conceptelor din domeniul managementului portofoliului de achiziții publice)
 2. Derularea etapelor procesului de achiziție publică (înțelegerea și aplicarea corectă a conceptelor relevante cu luarea în considerare a interacțiunilor dintre etape)
 3. Înțelegerea și aplicarea corectă a normelor juridice ce guvernează achizițiile publice
 4. Utilizarea sistemelor și instrumentelor electronice în derularea achizițiilor publice
 5. Utilizarea cerințelor, instrumentelor și tehnicilor ce susțin obiective de dezvoltare durabilă în achizițiile publice
 6. Utilizarea cerințelor, instrumentelor și metodelor prin care se pot achiziționa soluții inovative
 7. Înțelegerea și aplicarea conceptelor din domeniul managementului categoriilor de produse, servicii și lucrări
 8. Înțelegerea și aplicarea conceptelor relevante în legătură cu managementul relațiilor cu contractanții actuali și potențiali
 9. Evaluarea necesităților (înțelegerea și aplicarea conceptelor relevante)
 10. Cercetarea și analiza pieței relevante achiziției
 11. Elaborarea strategiei de contractare
 12. Elaborarea caietului de sarcini / documentului descriptiv al obiectului achiziției
 13. Elaborarea documentației de atribuire
 14. Evaluarea ofertelor(cunoașterea și aplicarea conceptelor specifice evaluării ofertelor)
 15. Utilizarea negocierii în cadrul achizițiilor publice (înțelegerea și aplicarea strategiilor și conceptelor de negociere în achizițiile publice, cu respectarea principiilor achizițiilor publice și a standardelor etice și de integritate)
 16. Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice managementului de contract în domeniul achizițiilor publice
 17. Verificarea și acceptarea rezultatelor contractului; efectuarea plăților
 18. Evaluarea performanței procesului de achiziție publică
 19. Soluționarea și medierea disputelor în atribuirea și implementarea contractului
 20. Adaptarea la schimbare prin aplicarea conceptelor specifice managementului schimbării
 21. Utilizarea capacității de analiză și sinteză și a gândirii critice în achizițiile publice
 22. Utilizarea eficientă a tuturor formelor de comunicare profesională
 23. Înțelegerea și aplicarea conceptelor de etică, integritate și conformitate în achizițiile publice
 24. Colaborarea, conlucrarea pentru realizarea sarcinilor și obiectivelor de serviciu în domeniul achizițiilor publice
 25. Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice managementului relațiilor cu factorii interesați în procesul de achiziții (identificarea și analiza factorilor interesați, asigurarea comunicării și dezvoltarea relațiilor cu aceștia)
 26. Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice de management al echipei și de leadership
 27. Conștientizarea mediului organizațional al autorității contractante (înțelegerea structurii administrative, conștientizarea culturii organizaționale a autorității/entității contractante și poziționarea funcției de achiziții în acest context)
 28. Înțelegerea și aplicarea abordărilor, conceptelor și instrumentelor de management de proiect în procesele de achiziție publică
 29. Orientarea către performanță (înțelegerea și aplicarea conceptelor specific orientării către performanță)
 30. Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice pentru controlul intern și managementul riscurilor în achizițiile publice

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: