Evaluare mașinist la mașini pentru terasamente

20% reducere

Ofertă NOIEMBRIE & DECEMBRIE 2023: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

834201

Tip program

Evaluare competente profesionale

Durată (ore)

Preț

800 ron /regim normal

Pregătire minimă necesară:

Minim studii primare

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de competențe profesionale are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Autorizație curs

Evaluare mașinist la mașini pentru terasamente

Aviz curs

Evaluare mașinist la mașini pentru terasamente

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

  • buletin / carte de identitate;
  • certificat de naştere;
  • certificat de căsătorie;
  • act de studii – absolvenți de învățământ liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat;

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Maşinistul la maşini pentru terasamente este conducătorul de maşini şi utilaje pentru terasamente, care conduce, întreţine şi supraveghează instalaţii, agregate şi utilaje destinate executării lucrărilor de terasamente conform cărţii tehnice a acestora.

  Maşinistul va fi informat de către şeful de lot/şeful punctului de lucru despre activitatea ce o va desfăşura cu maşina/utilajul, pe baza unei proceduri/instrucţiuni în care se vor face referiri clare la modul de lucru (săparea, încărcarea, compactarea, nivelarea etc.), cum va alimenta maşina/utilajul (carburant / energie electrică), perimetrul disponibil, însuşirea unor reguli specifice de SSM si PSI precum şi unele aspecte legate de calitatea lucrărilor executate.
Datorită complexităţii activităţilor, practicarea ocupaţiei este condiţionată de deţinerea unor competenţe referitoare la: lucrul împreună cu echipa, capacitatea de a primi şi transmite informaţii, însuşirea şi aplicarea normelor privind protecţia muncii şi PSI, cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de calitate a lucrărilor de terasamente, execuţia lucrărilor conform tehnologiei specifice precum şi întreţinerea şi executarea de reparaţii minore ale utilajului.
Maşinile pentru terasamente sunt utilizate cu preponderenţă la lucrările de pământ şi în construcţia de drumuri executând operaţii de:încărcat; săpat şi transportat; săpat şanţuri şi canale; profilat/nivelat; scarificat; defrişat/curăţat terenul; compactat etc.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

– Comunicarea la locul de muncă
– Lucrul în echipă
– Planificarea activităţii zilnice
– Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă – NSSM şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor – NPSI
– Aplicarea normelor de protecţia mediului
– Efectuarea lucrărilor de săpare
– Încărcarea materialelor în mijloace de transport
– Efectuarea lucrărilor de curăţare, nivelare şi afânare a terenurilor
– Efectuarea lucrărilor de compactare
– Întreţinerea utilajelor pentru lucrări de terasamente

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: