Notiuni de prim ajutor

20% reducere

Ofertă IANUARIE & FEBRUARIE 2024: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

834403

Tip program

curs de initiere

Durată (ore)

8

Preț

250 lei/ persoană. Nu se percepe TVA

Pregătire minimă necesară:

Minim 10 clase

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

Diploma de participare emisă de INVESTEȘTE ÎN TINE SRL respectă normele naționale în vigoare. Legislatia prevede participarea la un curs de specialitate de 8 ore. Acest lucru este îndeplinit, iar cu acest certificat se poate face dovada în fata oricărui organ de verificare competent.

Autorizație curs

Notiuni de prim ajutor

Aviz curs

Notiuni de prim ajutor

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

Copie CI/BI

3. Descrierea ocupaţiei

INVESTEȘTE ÎN TINE SRL, în calitate de furnizor formare profesională autorizat ANC asigură instruirea, într-un sistem organizat, a personalului din cadrul societăților comerciale sau al instituțiilor, în vederea dobândirii cunoștintelor teoretice și practice privind modul de acordare de prim ajutor în situații de urgentă.

Cursurile de Prim Ajutor sunt concepute special pentru a satisface nevoile de informare ale angajaților din instituțiile publice/ întreprinderile mici și mijlocii, în funcție de tipurile de risc sau de tipul de accidente la care sunt expuși, fiind folosite materialele moderne de prezentare, respectiv: laptop, videoproiector, ecran, manechine, targă, mulaje răni, consumabile medicale etc.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

Care sunt avantajele participării la acest curs?

 • posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.
 • cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.
 • pregătirea profesională alături de lectori cu experienţă teoretică şi practică.
 • costul cursului include toate taxele aferente participării:
 • acces la sală de curs / platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
 • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 • suport de curs și alte resurse bibliografice;
 • susținerea examenului de absolvire;
 • eliberarea diplomei de participare.
 • pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă educațională.
 • tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.

Cursurile de prim ajutor acoperă cunoștințele necesare pentru a oferi suportul esențial de bază victimelor accidentelor la locul de muncă. Procedurile folosite de formatorii noștri au la bază recomandările Ghidurilor în Resuscitare Cardiopulmonara (RCP), a Consiliului European de Resucitare (ERC) și ale Consiliului Național Român de Resuscitare. Programa de instruire cuprinde:

 • introducere în S.N.U. si S.M.U.
 • lanțul supraviețuirii
 • resuscitarea cardio-pulmonara S.V.B.
 • reguli de conduită în acordarea primului ajutor
 • organizarea activității de acordare a primului ajutor
 • noțiuni de acordare a primului ajutor psihologic
 • siguranța persoanelor care acordă primul ajutor
 • cazuri în care se acorda primul ajutor
 • manevre de prim ajutor

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: