Formator

20% reducere

Ofertă MAI & IUNIE 2022: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Dacă aveţi deja abilităţi profesionale într-un domeniu de activitate în care vă doriti să predaţi, pe piaţa liberă de formare profesională, cursul de Formator este tot ce vă trebuie pentru a vă organiza cât mai bine ca trainer, pentru a face faţă unor situaţii neaşteptate pe parcursului unui curs, pentru a vă descoperi calităţile în acest sens şi pentru a vă perfecţiona metodele de predare.

Conform legii, începând de la 1 ianuarie 2010, orice furnizor de formare profesională pentru adulţi – organizaţie, instituţie publică sau persoană fizică – trebuie să facă dovada că este autorizată ca formator, în condiţiile legii, de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) – fostul Consiliu Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA).

Mai mult, ORDONANŢA nr.129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulţilor prevede la art 23, alin 2, că „Pentru a fi autorizaţi furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire”.

 

Cod COR

242401

Tip program

curs de specializare

Durată (ore)

180

Preț

600

Pregătire minimă necesară:

Minim studii superioare

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Cursul se adresează persoanelor care au absolvit studiile superioare şi care doresc să se califice sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniu.

Autorizație curs

Formator

Aviz curs

Formator

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • Buletin / Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);
 • Act de studiu;
 • Dosar plic sau cu şină

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Un formator este un specialist care concepe, proiectează, organizează si susține un curs în domeniul său de expertiză. Profesia este recunoscută de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației prin codul COR (Clasificarea ocupațiilor din România) 242401.

Principalul obiectiv al unui formator este de a crea programe de formare care să dezvolte anumite abilități și să îmbunătățească cunoștințele participanților în domeniul ce constituie tema cursului. Programele de formare pot fi închise, respectiv adresate doar unei anumite organizații, sau deschise, adresate tuturor persoanelor interesate de tema respectivă.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

– posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.

– obţinerea unui certificat de absolvire cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).

– cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.

– pregătirea profesională alături de lectori cu experienţă teoretică şi practică.

– costul cursului include toate taxele aferente participării:

 • acces la sala de curs/ platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
 • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 • suport de curs și alte resurse bibliografice;
 • sustinerea examenului de absolvire;
 • eliberarea certificatului de absolvire 

– pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă educațională proprietatea INVESTEȘTE ÎN TINE SRL.

– tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului de Formator sunt:

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesionala a adultilor
 • Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesionala a adultilor
 • Respectarea eticii si a standardelor profesionale in formarea profesionala a adultilor
 • Evaluarea competentelor initiale ale participantilor la programul de formare profesionala a adultilor
 • Aplicarea procedurilor de asigurare a calitatii activitatii de formare profesionala a adultilor
 • Comunicarea si relationarea in procesul de formare
 • Dezvoltarea lucrului in echipa implicate in procesul de formare
 • Gestionarea conflictelor
 • Organizarea activitatilor de formare
 • Proiectarea procesului de instruire
 • Elaborarea instrumentelor de evaluare
 • Realizarea activitatilor de formare teoretica
 • Realizarea activitatilor de formare practica
 • Gestionarea si administrarea resurselor specific procesului de formare
 • Organizarea procesului de evaluare a participantilor la programul de formare profesionala a adultilor
 • Efectuarea evaluarii si furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare profesionala a adultilor
 • Analiza si comunicarea rezultatelor instruirii
 • Dezvoltarea personala continua a formatorului

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: