Lăcătuș Mecanic de Întreținere și Reparații Universale

20% reducere

Ofertă SEPTEMBRIE & OCTOMBRIE 2021: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

7214.2.3

Tip program

Calificare

Durată (ore)

720

Preț

800 lei. Nu se percepe TVA.

Pregătire minimă necesară:

Minim 10 clase

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Autorizație curs

Lăcătuș Mecanic de Întreținere și Reparații Universale

Aviz curs

Lăcătuș Mecanic de Întreținere și Reparații Universale

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

1. B.I. /C.I.;
2. Certificat de naştere;
3. Certificat de căsătorie (dacă e cazul);
4. Act studii – înv. oblig.

3. Descrierea ocupaţiei

Lăcătuşul mecanic de întreţinere şi reparaţii îşi desfăşoară activitatea în ateliere specializate în reparaţii de maşini unelte, utilaje sau instalaţii industriale sau în locul în care maşinile unelte, utilajele sau instalaţiile industriale lucrează în mod normal şi necesită reparaţii sau revizii pe loc, ca urmare a defectării lor. Lăcătuşul mecanic de întreţinere şi reparaţii execută lucrări de întreţinere curentă şi înlăturarea tuturor dereglărilor şi defecţiunilor apărute în timpul funcţionării, controlează periodic exploatarea corectă a maşinilor şi utilajelor în scopul prevenirii eventualelor avarieri accidentale şi execută reparaţii curente sau capitale.

Lăcătuşul mecanic de întreţinere şi reparaţii universale cunoaşte tehnologia reparaţiilor la maşini unelte, instalaţii sau utilaje, cunoaşte modul de funcţionare al acestora, lanţul cinematic la maşini unelte sau utilaje precum şi schemele şi desenele ce ilustrează interdependenţa ansamblurilor şi subansamblurilor care compun maşina unealtă, utilajul sau instalaţia. Pe baza acestora va diagnostica şi remedia defecţiunile intervenite la maşinile unelte, utilajele sau instalaţiile defecte, va executa probele de funcţionare după efectuarea reparaţiilor şi repunerea în parametrii tehnici din documentaţia maşinii. În această activitate lăcătuşul mecanic de întreţinere şi reparaţii trebuie să fie capabil să primească şi să transmită informaţii de specialitate, să lucreze în echipă, să respecte regulile de prevenire a riscurilor profesionale de sănătate şi securitate în munca, să respecte regulile de protecţia mediului şi să ştie să acţioneze în situaţii de urgenţă.

Prin pregătirea sa profesională lăcătuşul mecanic de întreţinere şi reparaţii va asigura respectarea normelor de calitate în procesul de reparaţie a maşinilor unelte, utilajelor sau instalaţiilor industriale. Lucrările efectuate de lăcătuşul mecanic de întreţinere şi reparaţii se aplică la o mare diversitate de maşini, utilaje şi instalaţii şi cuprind în general: întreţinerea curentă a maşinilor şi instalaţiilor şi înlăturarea tuturor dereglărilor şi defecţiunilor apărute în timpul funcţionării; controlul periodic al exploatării corecte a utilajelor în scopul prevenirii eventualelor avarieri accidentale; controlul bunei funcţionări a sistemului de ungere centrală;

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

 • posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.
 • obţinerea unui certificat de calificare cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).
 • cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.
 • pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.
 • costul cursului include toate taxele aferente participării:
 • acces la sala de curs / platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
 • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 • suport de curs și alte resurse bibliografice;
 • sustinerea examenului de absolvire;
 • eliberarea certificatului de calificare.
 • pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă educațională.
 • tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.
 1. Comunicare în limba maternǎ
 2. Comunicare în limbi strǎine
 3. Competenţǎ matematicǎ şi competenţe de bazǎ în ştiinţǎ şi tehnologie
 4. Competenţe informatice
 5. A învǎţa sǎ înveţi
 6. Spirit de iniţiativǎ şi antreprenoriat
 7. Exprimare şi conştiinţǎ culturalǎ
 8. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 9. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 10. Aplicarea procedurilor de calitate
 11. Organizarea locului de muncǎ
 12. Întreţinerea echipamentelor de lucru
 13. Diagnosticarea stării de funcţionare
 14. Întreţinerea curentă a maşinii
 15. Remedierea defecţiunilor

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print