Lăcătuș Mecanic de Întreținere și Reparații Universale

20% reducere

Ofertă MARTIE & APRILIE 2024: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

RO/03/0715/447

Tip program

calificare

Durată (ore)

720

Preț

900 lei

Pregătire minimă necesară:

Minim 10 clase

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Competențele dobândite după absolvirea cursului:

 1. Organizează locul de muncă;
 2. Întreține echipamentele de lucru;
 3. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
 4. Aplică normele de protecție a mediului;
 5. Lucrează în echipă;
 6. Aplică cunoștințe generale de comunicare;
 7. Asigură diagnosticarea funcţionării maşinilor şi utilajelor;
 8. Realizează desenele de execuție, citește și întreține schițele tehnice;
 9. Efectuează măsurători mecanice de precizie;
 10. Asigură remedierea defecţiunilor;
 11. Realizează montarea/ demontarea utilajelor;
 12. Asigură asamblarea utilajelor şi efectuarea probelor de funcţionare;
 13. Asigură funcţionarea maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice;
 14. Asigură conformitatea lucrărilor executate;
 15. Menţine stocul de materiale, piese de schimb şi scule;
 16. Întocmește rapoartele de întreţinere și reparaţii;

Cursul este autorizat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației. Programa de curs şi numărul de ore (720 ore, din care 240 ore teorie şi 480 ore practică) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru.

Autorizație curs

Lăcătuș Mecanic de Întreținere și Reparații Universale

Aviz curs

Lăcătuș Mecanic de Întreținere și Reparații Universale

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • Buletin / Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);
 • Act studii (învățământ general obligatoriu)

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Lăcătuşul mecanic de întreţinere şi reparaţii universale se ocupă în principal cu asamblarea utilajelor şi efectuarea probelor de funcţionare, asigurarea funcţionării maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice, diagnosticarea funcţionării acestora, efectuarea măsurătorilor mecanice de precizie şi întocmirea rapoartelor de întreţinere – reparaţii, realizarea desenelor de execuţie, citirea şi întreţinerea schiţelor tehnice, precum şi remedierea defecţiunilor acestora.

Lăcătuşul mecanic de întreţinere şi reparaţii universale lucrează cu mașini/ echipamente/ scule/materii prime/materiale ca:

– Maşini unelte pentru prelucrări mecanice: maşini de găurit, polizoare, strunguri, maşini de frezat etc.;

– Dispozitive de ridicat: vinciuri (cricuri), scripeţi, palane, electropalane, trolii etc.;

– Instalaţii de ridicat: macarale, poduri rulante, elevatoare etc.;

– Diverse piese de schimb: rulmenţi, curele, organe de asamblare, arcuri, roţi dinţate, garnituri, elemente de etanşare;

– Lubrifianţi: uleiuri minerale, unsori consistente, lubrifianţi solizi (grafit, talc, bisulfură de molibden, stearat de calciu, teflon);

– Scule diverse: pentru operaţii pregătitoare, pentru operaţii de prelucrare manuală sau mecanică, pentru operaţii de întreţinere şi reparare, operaţii specifice calificării (torsionare, imprimare, acoperiri şi protecţii anticorosive, gravare și inscripţionare) pentru aşchiere, trasare, tăiere, îndreptare, îndoire, găurire, filetare, lipire, nituire, sudare etc.;

– Dispozitive diverse: pentru prinderea şi fixarea sculelor şi a semifabricatelor, pentru poziţionare, indexare, marcare, reglare;

– Mijloace de măsurat şi control diverse: pentru măsurarea/ verificarea lungimilor, unghiurilor, suprafeţelor, preciziei formei şi poziţiei reciproce a suprafeţelor, proprietăţilor stratului superficial, pentru măsurarea parametrilor funcţionali ai maşinilor unelte (presiune, turaţie, temperatură, debit), şabloane, calibre etc.;

– Scule şi dispozitive pentru curăţenie: lopeţi, mături, perii de sârmă, dispozitive diverse, etc.

– Mijloace şi materiale de securitatea şi sănătatea muncii: mănuşi, ochelari, cizme, îmbrăcăminte de protecţie etc.

– Mijloace şi materiale PSI: nisip, stingătoare cu praf sau CO2 etc.;

– Materiale igienico-sanitare.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

Avantajele participării la cursurile organizate de INVESTEȘTE ÎN TINE SRL:

– posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.

– obţinerea unui certificat de calificare cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).

– cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.

– pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.

– costul cursului include toate taxele aferente participării:

 • acces la sala de curs/ platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
 • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 • suport de curs și alte resurse bibliografice;
 • sustinerea examenului de absolvire;
 • eliberarea certificatului de calificare şi a suplimentului descriptiv.

– pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă educațională proprietatea INVESTEȘTE ÎN TINE SRL.

– tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului

Începând din luna martie 2024, prețul cursului este de 900 lei + 50 lei taxă examen/ eliberare certificat, suma totală de plată fiind 950 lei.

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: