Competențe antreprenoriale

20% reducere

Ofertă NOIEMBRIE & DECEMBRIE 2023: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

Tip program

perfecționare

Durată (ore)

60

Preț

Pregătire minimă necesară:

Minim 10 clase

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.


Certificatul de calificare are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Cursul se adresează persoanelor care au absolvit minim 10 clase şi care doresc să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniu.

Autorizație curs

Competențe antreprenoriale

Aviz curs

Competențe antreprenoriale

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • Buletin / Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);
 • Ultimul act de studiu;
 • Dosar plic sau cu şină

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Aceste competenţe se referă la capacitatea unui individ de a pune ideile în practică. Aici intră creativitatea, inovaţia, asumarea riscurilor, precum şi capacitatea de a planifica şi de a manageria proiecte în scopul atingerii obiectivelor. Aceasta sprijină indivizii nu numai în viaţa lor de zi cu zi, dar şi la locul de muncă, făcându-i conştienţi de contextul muncii lor, făcându-i capabili să profite de oportunităţi şi constituie temelia pentru deprinderi şi cunoştinţe mult mai specifice cerute de cei care stabilesc sau contribuie la o activitate socială ori comercială. Aceasta trebuie să includă conştientizarea valorilor etice şi să promoveze buna guvernare.

Cunoştinţele necesare includ capacitatea de a identifica oportunităţi pentru activităţi personale, profesionale şi/ sau de afaceri, cuprinzând o frescă a problematicii, care să arate contextul în care oamenii trăiesc şi lucrează, cum ar fi o bună cunoaştere a mersului economiei, a oportunităţilor şi provocărilor cu care se confruntă un angajator sau o organizaţie. Indivizii trebuie să fie, de asemenea, conştienţi de latura etică a spiritului întreprinzător şi de faptul că pot fi un exemplu de bine, cum ar fi comerţul cinstit sau acţiunile sociale.

Deprinderile se raportează la managementul de proiect proactive (incluzând, de ex. capacitatea de a planifica, organiza, gestiona, conduce şi delega, analiza, comunica, raporta, evalua şi înregistra), reprezentare efectivă şi negociere, precum şi la capacitatea de a lucra atât individual, cât şi în colaborare cu echipa. Capacitatea de a aprecia şi identifica punctele tari şi slabe, de a evalua şi de a-şi asuma riscuri, daca apar, şi când ele sunt justificate, este esenţială.

O atitudine antreprenorială se caracterizează prin iniţiativă, atitudine proactive în viaţa personală şi socială la fel ca şi în timpul orelor de lucru. Aceasta include, de asemenea, o motivare şi o determinare în a veni în întampinarea obiectivelor, dacă există scopuri personale şi ţinte comune cu alte persoane, inclusiv la locul de muncă.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

 1. asimilarea cunoştinţelor necesare domeniului
 2. pregătirea profesională este asigurata de lectori cu experienţă teoretică şi practică
 3. cursul este acreditat, iar diploma este recunoscută naţional şi internaţional
 4. posibilitatea efectuării stagiului de practică în unităţi specializate sau la locul de muncă
 5. program de curs flexibil
 6. plata în rate

Unități de competență

Dupa absolvire se eliberează un certificat de absolvire, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea următoarelor competenţe:

 • Înţelegerea conceptului de antreprenoriat şi a procesului decizional
 • Identificarea tipologiilor şi a caracteristicilor specifice afacerilor
 • Exploatarea factorilor de succes în antreprenoriat
 • Identificarea elementelor constitutive ale unei organizaţii
 • Evaluarea organizaţiei şi planificarea unor strategii manageriale
 • Identificarea stilului de conducere adecvat activităţii
 • Evaluarea schimbărilor şi a tendinţelor care intervin în mediul de afaceri
 • Utilizarea unor instrumente adecvate de studiere a fenomenelor specifice diferitelor pieţe
 • Gestionarea eficientă a capitalului
 • Capacitatea de identificare a operaţiunilor economice şi elementelor patrimoniale
 • Identificarea cadrului legislativ de bază implicat în întreţinerea şi derularea unei afaceri
 • Conştientizarea importanţei domeniului legislativ de bază implicat în întreţinerea şi derularea unei afaceri
 • Cooperarea în cadrul diferitelor grupuri pentru rezolvarea unor probleme teoretice şi practice ale mediului antreprenorial
 • Identificarea riscurilor ce decurg din comportamentul de firmă
 • Aplicarea principiilor etice în afaceri
 • Identificarea consecinţelor activităţii antreprenoriatului asupra consumatorului şi mediului
 • Identificarea instrumentelor structurale
 • Identificarea programelor operaţionale

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: