CURSURI CALIFICARE PROFESIONALĂ & EVALUARE COMPETENȚE: 0735 431 580

Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor

1. Detalii curs

Cod COR

541902

Tip program

perfecționare

Durată (ore)

136

Preț

600 lei

Pregătire minimă necesară:

Minim studii medii

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de calificare are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Cursul se adresează persoanelor care sunt absolvenţi de studii medii şi care doresc să se califice sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.

Autorizație curs

Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor

Aviz curs

Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor

 • Buletin / Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);
 • Ultimul act de studiu;
 • Dosar plic sau cu şină

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor

 • Ocupaţia se referă la competenţele necesare cadrului tehnic cu atribuţii PSI pentru planificarea, organizarea, monitorizarea şi controlul activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor.
 • Ocupaţia include de asemenea competenţe legate de acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice, investigarea contextului producerii incendiilor, acordul în cazul documentaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, instruirea salariaţilor în domeniul PSI şi elaborarea documentelor specifice activităţii din domeniu.
 • Cursul vă ajută să înţelegeţi şi să aplicaţi cadrul legal: Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. La finalul cursului, absolventul va poseda cunoştinţe generale despre apărarea împotriva incendiilor şi va fi capabil să întocmească lucrări de o complexitate ridicată. De asemenea cursantul va fi capabil să comunice eficient la locul de muncă folosind terminologia de specialitate, să identifice sarcinile de efectuat, cerinţele legate de acestea şi să planifice activităţile curente, fapt ce va uşura integrarea lui în cerinţele postului.

 

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

 1. asimilarea cunoştinţelor necesare domeniului
 2. pregătirea profesională este asigurata de lectori cu experienţă teoretică şi practică
 3. cursul este acreditat, iar diploma este recunoscută naţional şi internaţional
 4. posibilitatea efectuării stagiului de practică în unităţi specializate sau la locul de muncă
 5. program de curs flexibil
 6. plata în rate

 

Unități de competență

După absolvire se eliberează un certificat de calificare, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă dobândirea următoarelor competenţe:

 • Aplicarea normelor NPM şi NPSI
 • Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice
 • Avizarea documentaţiilor de apărare împotriva incendiilor
 • Controlul modului de respectare a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor
 • Elaborarea documentelor specifice activităţii de PSI
 • Instruirea salariaţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor
 • Investigarea contextului producerii cauzelor de incendiu
 • Monitorizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
 • Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
 • Planificarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

 

Leave a Reply