Brutar

20% reducere

Ofertă septembrie & octombrie 2020: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

7412.1.1

Tip program

calificare

Durată (ore)

360

Preț

400 lei

Pregătire minimă necesară:

Minim 8 clase

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.


Certificatul de calificare are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Cursul se adresează persoanelor care au absolvit minim 8 clase şi care doresc sa se califice în domeniu.

Autorizație curs

Brutar

Aviz curs

Brutar

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

Brutar

 • Buletin / Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);
 • Ultimul act de studiu;
 • Dosar plic sau cu şină

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Brutar

Ocupaţia presupune o bună rezistenţă la condiţiile de lucru relativ dificile: condiţii de umiditate, temperatură relativ ridicată, lucru în picioare. Alături de acestea, competenţele generale vin să completeze profilul ocupaţiei de Brutar, care trebuie să lucreze cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, a normelor de protecţie a mediului şi, nu în ultimul rand, a normelor de igienă şi siguranţă a alimentelor.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

 • Pregătirea profesională alături de formatori cu experianţă teoretică şi practică
 • Pregatirea teoretică se desfăşoară în săli de curs dotate corespunzator (videoproiector, laptop, flipchart, ecran de proiecţie etc)
 • Activitatea de practică este asigurată atât la sala de curs, cât şi în restaurant de prestigiu
 • Tehnici şi metode moderne de predare/ instruire/ aplicaţii practice canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului, eliminând astfel stresul de la orele de curs (studii de caz, lucru în echipă etc)
 • Suport de curs gratuit în format electronic
 • Menţinerea legăturii dintre cursant şi formator prin e-mail

 

Unități de competență

 • Aplicarea normelor de securitate şi sanatate în muncă
 • Aplicarea normelor de protecţia mediului
 • Organizarea activităţii proprii
 • Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor
 • Întocmirea documentelor specific
 • Recepţia calitativă şi cantitativă a materiilor prime şi auxiliare
 • Depozitarea şi transportul materiilor prime, auxiliare şi a produselor finite de panificaţie
 • Pregătirea materiilor prime şi auxiliare
 • Frământarea aluatului
 • Urmărirea fermentării şi prelucrării aluatului
 • Coacerea semifabricatelor
 • Pregatirea produselor finite de panificaţie pentru depozitare

 

Transformă hobby-ul tău într-o profesie care îţi poate aduce venituri suplimentare!

Vă recomandăm:

Stivuitorist – cod COR 834403

Cursul de specializare „Stivuitorist” oferit de INVESTEŞTE ÎN TINE S.R.L. este avizat de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) şi autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).

See more...

0% Complete
0/11 Steps