Asistent personal al persoanei cu handicap grav

20% reducere

Ofertă NOIEMBRIE & DECEMBRIE 2023: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Sesiuni de instruire destinate personalului serviciilor publice de asistență socială

Legea nr. 448/ 2006 republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevede la art. 38 că asistentul personal trebuie să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator.

Instruirea organizată de INVESTEȘTE ÎN TINE poate fi furnizată într-o singură zi, în 8 ore, alegându-se din suportul de curs temele solicitate de participanți (nevoi recunoscute, pe care ei le consideră ca fiind de interes pentru problemele lor).

Taxa de instruire este de 200 lei (scutit de TVA conform O.G. 129/ 2000).

 

Cod COR

532203

Tip program

curs

Durată (ore)

180

Preț

650 lei (scutit de TVA conform O.G. 129/ 2000)

Pregătire minimă necesară:

Minim 10 clase

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Asistentul personal al persoanei cu handicap este persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav. În cadrul acestui curs persoanele înscrise vor învăța cum să implice persoanele cu handicap grav în activitatea de zi cu zi, în situații reale de viață, pentru participare la viaţa comunităţii şi exercitarea tuturor drepturilor cetăţeneşti. Totodată, vor învăța cum să acorde îngrijiri primare și să supravegheze starea de sănătate a beneficiarului.
Pe lângă acestea, vor fi puse la curent cu obligațiile asistentului personal în raport cu persoana cu handicap căreia i se acordă supraveghere, asistență și îngrijire.

Programa de curs şi numărul de ore (180 de ore) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru.

Cursul oferit de INVESTEŞTE ÎN TINE S.R.L.- D se organizează atât în Piteşti, cât şi în alte localităţi cu condiţia formării unei grupe de minim 15 persoane şi este deschis celor cu studii medii şi/ sau superioare.

 

Autorizație curs

Asistent personal al persoanei cu handicap grav

Aviz curs

Asistent personal al persoanei cu handicap grav

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • copie după actul de identitate (BI/ CI)
 • copie după certificatul de naștere
 • copie după actul de căsătorie (dacă este cazul)
 • copie după diploma de studii
 • adeverință medicală
 • dosar plic sau cu şină

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Potrivit legislaţiei asistentul personal al persoanei cu handicap, este persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav şi asigură, în acelaşi timp, condiţii pentru implicarea persoanei cu  handicap în activitate, în situaţii de viaţă reale, pentru participare la viaţa comunităţii şi exercitarea tuturor drepturilor cetăţeneşti.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

 • pregătirea la un nivel profesional pentru a susţine cu succes acest gen de activitate
 • lectorii care susţin acest curs sunt profesionişti cu experienţă practică şi teoretică
 • certificatul de absolvire este recunoscut naţional şi internaţional
 • program de curs flexibil
 • plata în rate şi multe alte avantaje

 

La finalul cursului absolvenţii vor dobândii următoarele unităţi de competenţă menţionate în standardul ocupaţional asociat:

 • comunicarea în limba oficială
 • competențe informatice
 • competența de a învăța
 • competențe sociale și civice
 • competențe de exprimare culturală
 • realizarea activităților de prevenire și protecție;
 • stabilirea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă;
 • stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă;
 • criterii generale pentru evaluare a riscurilor;
 • instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;
 • participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă;
 • verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: