Agent de Securitate

20% reducere

Ofertă MARTIE & APRILIE 2024: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

5169.1.3

Tip program

calificare

Durată (ore)

360

Preț

500 lei

Pregătire minimă necesară:

Minim 10 clase

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

Competențele dobândite după absolvirea cursului:

 1. Aplicarea prevederilor legale specifice activităţii agentului de securitate
 2. Utilizarea mijloacelor din dotarea individuală şi a echipamentelor de securitate
 3. Îndeplinirea consemnelor şi rezolvarea incidentelor de securitate
 4. Completarea documentelor specifice serviciului de securitate privată
 5. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
 6. Respectarea normelor de protecţie a mediului
 7. Comunicarea şi menţinerea relaţiilor de muncă în echipă

Cursul este autorizat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Educației şi avizat de Inspectoratul General al Poliției Române .

Programa de curs şi numărul de ore (360 ore, din care 60 ore teorie şi 300 ore practică) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru şi au fost aprobate de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Ordine Publică.

Autorizație curs

Agent de Securitate

Aviz curs

Agent de Securitate

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • Buletin / Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);
 • Act studii (învățământ general obligatoriu)
 • Fișă aptitudini cu specificația apt pentru desfășurarea activității specifice ca agent de securitate;
 • Aviz psihologic și cazier judiciar

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Agenții de securitate controlează accesul și asigură paza obiectivelor împiedicând pătrunderea ilegală a persoanelor în perimetrul obiectivelor, furturile sau actele de violență, monitorizează obiectivul cu ajutorul camerelor de supraveghere video, asigură paza transporturilor de valori. La nevoie avertizează, somează, îndepărtează sau imobilizează agresorii.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

Avantajele participării la cursurile organizate de INVESTEȘTE ÎN TINE SRL:

– posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.

– obţinerea unui certificat de calificare cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).

– cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.

– pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.

– costul cursului include toate taxele aferente participării:

 • acces la sala de curs/ platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
 • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 • suport de curs și alte resurse bibliografice;
 • sustinerea examenului de absolvire;
 • eliberarea certificatului de calificare şi a suplimentului descriptiv.

– pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă educațională proprietatea INVESTEȘTE ÎN TINE SRL.

– tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: