Agent de securitate

20% reducere

Ofertă APRILIE & MAI 2023: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

5169.1.3

Tip program

calificare

Durată (ore)

360

Preț

500 lei. Nu se percepe TVA.

Pregătire minimă necesară:

Minim 10 clase

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Programa de curs şi numărul de ore (360) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru şi au fost aprobate de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Ordine Publică, după cum urmează:

 • Modulul 1 : pregătirea generală, cu durata de 120 ore, din care 30 ore

instruire teoretică și 90 ore activități practice

 • Modulul 2: pregătirea operațională, cu o durată de 160 ore, din care 40 ore

instruire teoretică și 1200 ore activități practice

 • Modulul 3: pregătirea specifică rezolvării incidentelor, cu durata de 80 ore, din

care 20 ore instruire teoretică și 60 ore activități practice

Autorizație curs

Agent de securitate

Aviz curs

Agent de securitate

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

1. B.I. /C.I.;
2. Certificat de naştere;
3. Certificat de căsătorie (dacă e cazul);
4. Diploma şcoală – minim studii gimnaziale;
5. Fișă aptitudini cu specificația apt pentru desfășurarea activității specifice ca agent de securitate;
6. Aviz psihologic și cazier judiciar

3. Descrierea ocupaţiei

Agenții de securitate controlează accesul și asigură paza obiectivelor împiedicând pătrunderea ilegală a persoanelor în perimetrul obiectivelor, furturile sau actele de violență, monitorizează obiectivul cu ajutorul camerelor de supraveghere video, asigură paza transporturilor de valori. La nevoie avertizează, somează, îndepărtează sau imobilizează agresorii.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

 • posibilitatea de achitare în mai multe ratea taxei de curs.
 • obţinerea unui certificat de calificare cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).
 • cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.
 • pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.
 • costul cursului include toate taxele aferente participării:
 • acces la sala de curs / platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
 • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 • suport de curs și alte resurse bibliografice;
 • sustinerea examenului de absolvire;
 • eliberarea certificatului de calificare.
 • pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă educațională.
 • tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.

Ce competenţe obțin după absolvirea cursului?

 • aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă
 • aplicarea normelor de protecția mediului
 • menținerea unor relații de muncă eficace
 • gestionarea resurselor materiale din dotarea postului
 • completarea documentelor specifice serviciului de securitate
 • asigurarea ordinii de securitate în obiectiv
 • rezolvarea incidentelor de securitate
 • asigurarea informării operative privind ordinea de securitate în obiectiv

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: