Agent Curățenie Clădiri și Mijloace de Transport

20% reducere

Ofertă IANUARIE & FEBRUARIE 2024: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

RO/02/1021/469

Tip program

calificare

Durată (ore)

360

Preț

700 lei

Pregătire minimă necesară:

Minim 8 clase

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Competențele dobândite după absolvirea cursului:

 1. Organizează locul de muncă;
 2. Utilizează și întreţine echipamentele de lucru;
 3. Aplică prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 4. Aplică normele igenico-sanitare
 5. Aplică cunoștințe generale de comunicare;
 6. Muncește în echipă;
 7. Asigură conformitatea serviciilor executate;
 8. Pregătește operația de curățare a incintelor și mijloacelor de transport
 9. Curăță incintele
 10. Salubrizează mijloacele de transport rutier
 11. Salubrizează vagoanele de cale ferată
 12. Curăță interior aeronavele

Cursul este autorizat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației. Programa de curs şi numărul de ore (360 ore, din care 120 ore teorie şi 240 ore practică) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru.

Autorizație curs

Agent Curățenie Clădiri și Mijloace de Transport

Aviz curs

Agent Curățenie Clădiri și Mijloace de Transport

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • BI/ CI;
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);
 • act studii (învățământ gimnazial)

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Agentul de Curăţenie Clădiri şi Mijloace de Transport se ocupă în principal cu curăţenia în incinte şi mijloace de transport, pentru beneficiarii care au contractat cu organizaţia din care face parte. De asemenea, utilizează şi întreţine sculele şi utilajele de lucru.

 

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

– posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.

-obţinerea unui certificat de calificare cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).

– cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.

– pregătirea profesională alături de lectori cu experienţă teoretică şi practică.

– costul cursului include toate taxele aferente participării:

 • acces la sala de curs/ platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
 • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 • suport de curs și alte resurse bibliografice;
 • sustinerea examenului de absolvire;
 • eliberarea certificatului de calificare. 

– pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă educațională proprietatea INVESTEȘTE ÎN TINE SRL.

– tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: