Agent curățenie clădiri și mijloace de transport

20% reducere

Ofertă IULIE & AUGUST 2021: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

5149.1.2.

Tip program

calificare

Durată (ore)

360

Preț

400 lei

Pregătire minimă necesară:

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de calificare are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Cursul se adresează persoanelor care doresc să se califice sau să îşi perfecţioneze cunoştinţele în acest domeniu.

Autorizație curs

Agent curățenie clădiri și mijloace de transport

Aviz curs

Agent curățenie clădiri și mijloace de transport

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

 • Buletin / Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);
 • Ultimul act de studiu;
 • Dosar plic sau cu şină

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Agentul de curăţenie desfăşoară activităţi de curăţenie în incinte – reşedinţe, birouri, sectoare industriale şi administrative – şi mijloace de transport. Activităţile se referă la:

 • curăţarea incintelor, cu aplicarea zilnică sau periodică a operaţiilor de curăţire în succesiunea prestabilită prin instrucţiunile de lucru, cu utilizarea soluţiilor, materialelor şi echipamentelor specifice în funcţie de tipul curăţeniei de efectuat;
 • salubrizarea mijloacelor de transport rutier, cu efectuarea operaţiilor de curăţire a exteriorului şi interiorului acestora;
 • salubrizarea vagoanelor de cale ferată, cu executarea operaţiilor specifice de vidanjare, curăţare a spaţiilor sanitare, a interiorului şi exteriorului vagoanelor, în succesiunea presupusă de tipul salubrizării efectuate;
 • curăţarea interioară a aeronavelor după sosirea din cursă, în corelaţie cu graficul de zbor, precum şi curăţarea periodică generală a acestora, la cererea beneficiarilor.
 • aplicarea normelor tehnico-sanitare, menţinând igiena şi starea de sănătate personală şi efectuarea periodică a controlul stării de sănătate proprii.

 

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

 • Suport de curs şi alte materiale didactice gratuite, competitive şi accesibile;
 • Metoda de instruire: programul utilizează tehnici europene de predare şi instruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, exerciţii şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice Agentului de curatenie
 • Un program flexibil (orele de curs se vor desfăşura în funcţie de programul de lucru al cursanţilor);
 • Lectori calificaţi;
 • Posibilitatea de a efectua practica profesională sau de a integra întregul curs la locul de muncă (în funcţie de numărul de cursanţi aparţinând aceleaşi companii);
 • Condiţii de plată flexibile (termene de plată avantajoase, rate);
 • Certificat de calificare profesională recunoscut in Uniunea Europeană, eliberat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin ANC-Autoritatea Naţională pentru Calificări (fost CNFPA). Certificatul este însoţit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unităţile de competenţă specifice cursului.

 

Unități de competență

 • Comunicarea la locul de muncă
 • Munca în echipă
 • Aplicarea normelor de PM şi PSI
 • Aplicarea normelor igienico-sanitare
 • Planificarea activităţii proprii
 • Utilizarea sculelor şi utilajelor cu acţionare manuală
 • Utilizarea utilajelor cu acţionare electro-mecanică
 • Utilizarea utilajelor acţionate prin motoare cu ardere internă
 • Întreţinerea echipamentelor de lucru
 • Pregătirea operaţiei de curăţare
 • Salubrizarea vagoanelor de cale ferată
 • Salubrizarea mijloacelor de transport rutiere
 • Curăţarea incintelor
 • Curăţarea interioară a aeronavelor.

 

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print