Administrator pensiune turistică

20% reducere

Ofertă MARTIE & APRILIE 2024: pentru toate grupurile mai mari de 15 persoane se aplică o reducere de 20% din prețul cursului pentru fiecare participant. Oferta se adresează persoanelor juridice și grupurilor de persoane (care se înscriu împreună în mod organizat)

1. Detalii curs

Cod COR

RO/03/1013/466

Tip program

calificare

Durată (ore)

720

Preț

900 lei

Pregătire minimă necesară:

Minim 8 clase

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Competențele dobândite după absolvirea cursului:

 1. Comunicarea eficientă în cadrul unei pensiuni turistice
 2. Lucrul în echipă în pensiunea turistică
 3. Gestionarea reclamațiilor clienților
 4. Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă și a reglementărilor în domeniul situațiilor de urgență specifice turismului
 5. Aplicarea normelor de protecție a mediului în domeniul turismului
 6. Monitorizarea aplicării normelor igienico-sanitare specifice activității în pensiunea turistică
 7. Aplicarea noțiunilor de bază despre organizarea activității în pensiunea turistică
 8. Gestionarea rezervărilor spațiilor de cazare
 9. Monitorizarea operațiunilor de pregătire a primirii clientului, a celor specifice sosirii (check-in) și plecării acestuia (check-out)
 10. Organizarea activităților de alimentație și servire
 11. Verificarea efectuării operațiilor de curățenie, întreținere, amenajare şi igienizare a spațiilor din pensiunea turistică
 12. Gestionarea evidenței operative şi financiare a activității unei pensiuni turistice
 13. Aplicarea noțiunilor de bază despre comportament profesional și psihologia consumatorului specifice domeniului turismului
 14. Promovarea serviciilor proprii pensiunii turistice

Cursul este autorizat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației. Programa de curs şi numărul de ore (720 ore, din care 240 ore teorie şi 480 ore practică) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru.

Autorizație curs

Administrator pensiune turistică

Aviz curs

Administrator pensiune turistică

2. Acte necesare pentru înscrierea la curs

  • B.I./ C.I.;
  • Certificat de naştere;
  • Certificat de căsătorie (dacă e cazul);
  • Act studii (învăţământ general obligatoriu).

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

3. Descrierea ocupaţiei

Administratorul de Pensiune Turistică se ocupă în principal cu organizarea activității în cadrul pensiunii turistice.

4. Care sunt avantajele participării la acest curs?

– posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.
– obţinerea unui certificat de calificare cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).
– cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a    informaţiilor.
– pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.
– costul cursului include toate taxele aferente participării:

 • acces la sala de curs/ platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
 • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 • suport de curs și alte resurse bibliografice;
 • sustinerea examenului de absolvire;
 • eliberarea certificatului de calificare şi a suplimentului descriptiv.

– pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă    educațională proprietatea INVESTEȘTE ÎN TINE SRL.
– tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului

Aveți întrebări? Le așteptăm:

Trimite pagina pe mail, social media sau printeaza: