Însemnele ce autentifică un certificat de calificare profesională
8 iunie, 2017
Șef SVSU (serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență)
15 iulie, 2017
 
În conformitate cu Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu O.M.A.I nr.163/2007, O.M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență și în conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, personalul de specialitate din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, dupa caz, numai după obţinerea unui certificat de compeţente profesionale.

Detalii curs servant pompier

Cod COR:

541104

Tip program:

curs

Durată:

160 ore

Preț

700 lei (scutit de TVA conform O.G. 129/2000).

Pregătire minimă necesară:

minim studii medii

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CURS SERVANT POMPIER

 • Ultimul act de studiu - minim studii medii (copie)
 • Buletin / Carte de identitate; (original, copie)
 • Certificat de naştere; (copie)
 • Certificat de căsătorie (copie);
 • Dosar plic sau cu şină
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie cu specificaţia “APT pentru ocupaţia SERVANT POMPIER”
Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

Cursul de specializare „Servant pompier” oferit de INVESTEŞTE ÎN TINE S.R.L. este avizat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA).
Certificatul de calificare are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.
După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Descrierea ocupaţiei

Programa de curs şi numărul de ore (160) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru şi au fost aprobate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, fiind structurată pe 6 discipline conform standardului ocupațional, după cum urmează:
 • Efectuarea activităţilor de pregătire pentru intervenţie în situaţii de urgenţă;
 • Desfășuarea activităţilor premergătoare intervenţiei în situaţii de urgenţă;
 • Executarea intervenţiei în situaţii de urgenţă;
 • Întreţinerea mijlocelor tehnice de intervenţie din dotare;
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Aplicarea normelor de protecţia mediului.

Curs Autorizat Ministerul Muncii. Avizat IGSU


Firma autorizata curs SVSU Investeste in Tine SRL Pitesti

AUTORIZAŢIE curs SERVANT POMPIER

Firma curs servant pompier avizata IGSU Investeste in Tine SRL

AVIZ curs SERVANT POMPIER

Ce competenţe obțin după absolvirea cursului?

 • aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă;
 • aplicarea normelor de protecţie a mediului;
 • efectuarea activităţilor de pregătire pentru intervenţie în situaţii de urgenţă;
 • desfăşurarea activităţilor premergătoare intervenţiei în situaţii de urgenţă;
 • executarea intervenţiei în situaţii de urgenţă;
 • întreţinerea mijloacelor tehnice de intervenţie din dotare.

Care sunt avantajele participării la acest curs?

 • pregătirea la un nivel profesional pentru a susţine cu succes acest gen de activitate
 • lectorii care susţin acest curs sunt profesionişti cu experienţă practică şi teoretică
 • certificatul de absolvire este recunoscut naţional şi internaţional
 • program de curs flexibil
 • plata în rate şi multe alte avantaje

Program înscrieri curs servant pompier:

 • 8am - 5pm
Cursul se organizează atât în Piteşti, cât şi în alte localităţi cu condiţia formării unei grupe de minim 15 persoane şi este deschis celor cu studii medii şi/ sau superioare.

Contact INVESTEŞTE ÎN TINE S.R.L.

„Nu lăsa pe mâine ce poţi face astăzi!”


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *