CURSURI AUTORIZATE DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL PSI ȘI SSM
CURSURI AUTORIZATE DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL PSI ȘI SSM
8 septembrie, 2017
Obţine astăzi certificatul de calificare, fară curs, DOAR TESTARE!
22 ianuarie, 2018
 
Conform art. 13, pct. (6) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată cu Legea nr.212/2006, personalul de specialitate din domeniul protecţiei civile, poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, după caz, numai după obţinerea unui certificat de competenţe profesionale. INVESTEŞTE ÎN TINE vine în sprijinul agenților economici și instituțiilor publice prin organizarea cursului de INSPECTOR PROTECŢIE CIVILĂ.

Detalii curs INSPECTOR PROTECŢIE CIVILĂ

Cod COR:

121303

Tip program:

curs

Durată:

136 ore

Preț

1.200 lei (scutit de TVA conform O.G. 129/2000).

Pregătire minimă necesară:

minim studii medii

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CURS INSPECTOR PROTECŢIE CIVILĂ

 • Diploma şcoală – minim studii medii (copie );
 • B.I. /C.I. (original, copie);
 • Certificat de naştere (copie);
 • Certificat de căsătorie (copie);
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie cu specificaţia “APT pentru ocupaţia INSPECTOR PROTECŢIE CIVILĂ”
Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.
Programa de curs şi numărul de ore (136 de ore) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru şi au fost aprobate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
Cursul oferit de INVESTEŞTE ÎN TINE S.R.L.- D se organizează atât în Piteşti, cât şi în alte localităţi cu condiţia formării unei grupe de minim 15 persoane şi este deschis celor cu studii medii şi/ sau superioare.

Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

Cursul de specializare „Inspector de protecţie civilă” este avizat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA).
Certificatul de absolvire are valabilitate permanentă şi este recunoscut atât la nivel naţional, cât şi în Uniunea Europeană.
Autorizatie Curs Inspector Protectie Civila

AUTORIZAŢIE curs Inspector Protectie Civila

AVIZ inspector protectie civila

AVIZ curs Inspector Protectie Civila

Descrierea ocupaţiei

Inspectorul de protecţie civilă este specialistul încadrat la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor, instituţiilor publice şi al operatorilor economici nominalizaţi în clasificarea din punct de vedere al protecţiei civile în funcţie de tipurile de riscuri specifice.Calitatea de inspector de protecţie civilă se atribuie prin ordin sau prin dispoziţie scrisă a angajatorului. Poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, după caz, numai după obţinerea unui certificat de competenţe profesionale în condiţiile stabilite prin metodologia emisă de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Inspectorul de protecţie civilă are deprinderi privind comunicarea cu diferite categorii de interlocutori şi lucrul în echipă.

El deţine cunoştinţe solide în domeniul legislaţiei de protecţie civilă şi privind managementul situaţiilor de urgenţă, organizează şi conduce pregătirea profesională în domeniu a membrilor serviciilor voluntare sau private pentru situaţii de urgenţă, îndeosebi a formaţiunilor de intervenţie în situaţii de protecţie civilă, precum şi instruirea în domeniu şi educarea preventivă a populaţiei şi salariaţilor din responsabilitate.

Inspectorul de protecţie civilă asigură permanent:

 • coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă;
 • pregătirea serviciilor de urgenţă, a salariaţilor şi/sau a populaţiei;
 • asigură coordonarea secretariatelor tehnice ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă, respectiv a celulelor pentru situaţii de urgenţă;
 • consiliază conducerea instituţiei/agentului economic/ localităţii pe probleme de protecţie civilă;
 • coordonează activitatea de prevenire, protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă şi de protecţie civilă, precum şi organizarea restabilirii capacităţii de intervenţie a serviciului de urgenţă la încheierea misiunilor specifice;
 • are competenţe privind elaborarea/administrarea documentelor specifice activităţii de protecţie civilă şi gestionarea patrimoniului din cadrul serviciului de urgenţă ce funcţionează în localitate, instituţie sau operatorul economic în care îşi desfăşoară activitatea.

Cursul de specializare “Inspector de protecţie civilă” se adresează persoanelor care doresc să-şi perfecţioneze cunostinţele în domeniu, care vizează încadrarea pe un astfel de post, cu vârsta minimă de 18 ani, apte din punct de vedere medical.

Care sunt avantajele participării la acest curs?

 1. posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.
 2. obţinerea unui certificat de absolvire/calificare cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).
 3. cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.
 4. pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.
 5. costul cursului include toate taxele aferente participării:
 6. acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice;
 7. acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 8. acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 9. suport de curs și alte resurse bibliografice;
 10. sustinerea examenului de absolvire;
 11. eliberarea certificatului de absolvire/calificare.
 12. pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne.
 13. tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.
 

Unități de competență

 • Comunicarea interactivă
 • Coordonarea activităţii echipelor de lucru
 • Planificarea activităţilor proprii
 • Dezvoltarea profesională a membrilor echipelor
 • Coordonarea planificării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă
 • Elaborarea documentelor specifice
 • Consilierea conducerii instituţiei pe probleme de protecţie civilă
 • Organizarea realizării măsurilor de protecţie civilă
 • Monitorizarea realizării măsurilor de protecţie civilă
 • Gestionarea bunurilor din patrimoniu

La finalul cursului absolvenţii vor dobândii toate aceste unităţi de competenţă menţionate în standardul ocupaţional asociat:

Program înscrieri curs Inspector de protecţie civilă:

 • 8am - 5pm

Contact INVESTEŞTE ÎN TINE S.R.L

„Nu lăsa pe mâine ce poţi face astăzi!”


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *