Curs Tehnician pentru Sisteme şi Instalaţii de Limitare şi Stingere a Incendiilor

se desfășoară în Argeș în perioada mai – iunie 2023

29/05/2023 – 10/06/2023

12 iunie 2023

B-dul Republicii 162 – 164, localitate: Pitești, județ: Argeș

Detalii curs

Cod COR

742106

Tip program

curs de specializare

Durată (ore)

80

Preț

1050 lei/ persoană. Nu se percepe TVA.

Pregătire minimă necesară:

Minim studii medii

 • posibilitatea de achitare în mai multe ratea taxei de curs.
 • obţinerea unui certificat de absolvire cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).
 • cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.
 • pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.
 • costul cursului include toate taxele aferente participării:
 • acces la sală de curs / platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
 • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 • suport de curs și alte resurse bibliografice;
 • susținerea examenului de absolvire;
 • eliberarea certificatului de absolvire.
 • pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă educațională.
 • tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite. Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Ocupația tehnician pentru sisteme și instalatii de limitare și stingere a incendiilor este solicitată pe piața muncii, în vederea asigurării unei calități corespunzătoare a lucrărilor de instalare și mentenanță a sistemelor și instalatiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu personal calificat și care deține competența necesară în acest sens. Totodată, ocupatia este necesară în vederea atestării operatorilor economici care efectuează lucrari de instalare și mentenanță a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor.

1. B.I. /C.I.;

2. Certificat de naştere;

3. Certificat de căsătorie (dacă e cazul);

4. Act studii – diploma de bacalaureat (copie );

5. Adeverinţă medicală de la medicul de familie cu specificaţia “APT pentru ocupaţia TEHNICIAN PENTRU SISTEME ȘI INSTALAȚII DE LIMITARE ȘI STINGERE A INCENDIILOR”

Promoție exclusiv online

10% discount din prețul cursului dacă te înscrii online!

Completați următorul formular de înscriere și veți beneficia automat de promoție

Program înscrieri cursuri / examene și ridicare diplome:

Luni - Vineri

8am - 5pm