Curs Stivuitorist

se desfășoară în Argeș în perioada august – august 2023

01/08/2023 – 30/08/2023

15 septembrie 2023

B-dul Republicii 162 – 164, localitate: Pitești, județ: Argeș

Detalii curs

Cod COR

834403

Tip program

curs

Durată (ore)

100

Preț

1150 lei (prețul include tariful perceput pentru înscrierea și susținerea examenului în vederea autorizării de către ISCIR și este scutit de TVA conform O.G. 129/2000).

Pregătire minimă necesară:

Minim studii primare

– posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.
– obţinerea unui certificat de absolvire cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).
– cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.
– pregătirea profesională alături de lectori cu experienţă teoretică şi practică.
– costul cursului include toate taxele aferente participării:

 • acces la sala de curs/ platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
 • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 • suport de curs și alte resurse bibliografice;
 • sustinerea examenului de absolvire;
 • eliberarea certificatului de absolvire

– pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă educațională proprietatea     INVESTEȘTE ÎN TINE SRL.
– tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului

Cursul de specializare „Stivuitorist” oferit de INVESTEŞTE ÎN TINE S.R.L. este avizat de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) si autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite și autorizația ISCIR pentru stivuitorist.

Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Maşinistul la maşini mobile pentru transporturi interioare precum şi maşinistul la alte maşini de transport pe orizontală şi verticală sunt persoane instruite să manevreze electrocare, stivuitoare, translatoare stivuitoare, elevatoare, motocare, indiferent de tipul şi destinaţia acestora. Cele două calificări presupun o activitate complexă, care depinde de foarte mulţi factori cum sunt: tipul vehicul, tipul şi categoria mărfurilor transportate, calitatea şi eficienţa transportului, gradul de securitate realizat pentru vehicul şi marfa transportată, gradul de optimizare a transportului, profesionalismul în activitate, aplicarea normelor de protecţia muncii , normelor PSI şi a celor privind protecţia mediului înconjurător.

Numai pentru maşinistul care manevrează stivuitoare sau translatoare stivuitoare este necesară cunoaşterea şi aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR, în vederea autorizării lui, conform prevederilor prezentului standard ocupaţional.

 • BI/ CI
 • certificat naștere
 • certificat casătorie (dacă e cazul)
 • act studii
 • fișă de aptitudini medicina muncii cu mențiunea Apt pentru prestarea ocupației de stivuitorist
 • dosar plic sau cu şină

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

Promoție exclusiv online

10% discount din prețul cursului dacă te înscrii online!

Completați următorul formular de înscriere și veți beneficia automat de promoție

Program înscrieri cursuri / examene și ridicare diplome:

Luni - Vineri

8am - 5pm