Curs Servant pompier – Sediul Emag

se desfășoară în Ilfov în perioada noiembrie – decembrie 2020

16/11/2020 – 15/12/2020

16 decembrie 2020

Sediul Emag, localitate: Chiajna, județ: Ilfov

Detalii curs

Cod COR

541104

Tip program

curs de specializare

Durată (ore)

160

Preț

800 lei (nu se percepe TVA)

Pregătire minimă necesară:

Minim studii primare

 • posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.
 • obţinerea unui certificat de absolvire cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).
 • cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.
 • pregătirea profesională alături de lectori cu experienţă teoretică şi practică;
 • costul cursului include toate taxele aferente participării:
  • acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice;
  • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
  • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
  • suport de curs și alte resurse bibliografice;
  • sustinerea examenului de absolvire;
  • eliberarea certificatului de absolvire.
 • pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne;
 • tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.
 • începând din luna martie 2024, prețul cursului este de 800 lei + 50 lei taxă examen/ eliberare certificat, suma totală de plată fiind 850 lei.

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Ocupația de Servant pompier oferă competențele necesare privind efectuarea activităților de pregătire pentru intervenția în situații de urgență, desfășurarea activităților premergătoare intervenției, executarea intervenției și întreținerea mijloacelor tehnice de intervenție din dotare.

Potrivit art.27 alin 2 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, formarea și certificarea competenței profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, se realizează în centre de formare și evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupaționale recunoscute la nivel național.

 • buletin / carte de identitate;
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie;
 • act de studii – minim studii medii;
 • fișă de aptitudini de medicina muncii cu specificaţia “APT pentru ocupaţia Servant Pompier”.

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

Promoție exclusiv online

10% discount din prețul cursului dacă te înscrii online!

Completați următorul formular de înscriere și veți beneficia automat de promoție

Program înscrieri cursuri / examene și ridicare diplome:

Luni - Vineri

8am - 5pm