Curs Responsabil Mediu

se desfășoară în Argeș în perioada iunie – iulie 2023

29/06/2023 – 25/07/2023

26 iulie 2023

B-dul Republicii 162 – 164, localitate: Pitești, județ: Argeș

Detalii curs

Cod COR

325710

Tip program

Specializare

Durată (ore)

180

Preț

750

Pregătire minimă necesară:

Minim studii medii

Avantajele participării la cursurile organizate de INVESTEȘTE ÎN TINE SRL:

– posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.

– obţinerea unui certificat de absolvire cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).

– cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.

– pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.

– costul cursului include toate taxele aferente participării:

 • acces la sala de curs/ platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
 • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 • suport de curs și alte resurse bibliografice;
 • sustinerea examenului de absolvire;
 • eliberarea certificatului de absolvire şi a suplimentului descriptiv.

– pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă educațională proprietatea INVESTEȘTE ÎN TINE SRL.

– tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului

Începând din luna martie 2024, prețul cursului este de 750 lei + 50 lei taxă examen/ eliberare certificat, suma totală de plată fiind 800 lei.

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Competențele dobândite după absolvirea cursului:

 1. Asigurarea conformității cu legislația de mediu
 2. Asigurarea conformității cu standardele de sănătate siguranță și igienă
 3. Asigurarea conformității cu standardul de Sistem de Management de Mediu
 4. Elaborarea programelor de management care conțin măsuri de protecție a mediului
 5. Aplicarea procedurilor de asigurare a calității și de Sistem de Management de Mediu
 6. Elaborarea documentației pentru obținerea acordurilor, licențelor, permiselor sau autorizațiilor necesare desfășurării activității
 7. Desfășurarea auditurilor interne pentru Sistemul de Management de Mediu, sub coordonarea auditorului/managerului de mediu
 8. Verificarea conformității cu reglementările în domeniul protecției mediului și cu Standardul Sistemului de Management de Mediu
 9. Urmărirea realizării măsurilor dispuse în audituri interne și externe
 10. Scrierea rapoartelor
 11. Înregistrarea datelor
 12. Evaluarea aspectelor de mediu semnificative
 13. Participarea la evaluarea riscurilor și identificarea oportunitatilor de mediu
 14. Comunicarea cu laboratoare externe
 15. Utilizarea datelor din testele de laborator
 16. Evidența și gestiunea deșeurilor
 17. Întocmirea și transmiterea informațiilor statistice privind protecția mediului, la solicitarea autorităților
 18. Instruirea internă a personalului privind activitatea de protecția mediului din companie/întreprindere
 19. Formularea de recomandări în cazul încălcării reglementărilor

Responsabilul de mediu implementează și urmărește aplicarea procedurilor de Sistem de Management de Mediu în întreprinderi/ companii pentru a se asigura că sunt respectate reglementările din domeniul protecției mediului, inclusiv în domeniul deșeurilor. Întocmește documentații pentru obținerea actelor de reglementare în domeniul protecției mediului, de exemplu: avize, acorduri, autorizații. Responsabilul de mediu efectuează verificări în întreprinderi pentru a se asigura că se respectă reglementările în materie de deșeuri și de protecție a mediului. Verifică documentația privind gestionarea deșeurilor. Poate oferi consiliere sau poate formula acțiuni preventive sau corective pentru a îmbunătăți gestionarea și eliminarea deșeurilor din companie.

Responsabilul de mediu este angajat intern în cadrul unei companii cu un anumit specific de activitate și în funcție de complexitatea proceselor tehnologice și a obligațiilor în domeniul protecției mediului, acesta intră în contact cu un număr restrâns de probleme de mediu, iar soluțiile așteptate se vor fomula împreună cu managerul și/sau cu alți specialiști, responsabilitatea lui fiind limitată.

Responsabilul de mediu trebuie să îndeplinească condițiile și legislația în vigoare pentru exercitarea ocupației.

Responsabilul de mediu se ocupă cu verificarea conformării legislative a companiei, identificarea necesității obținerii anumitor acte de reglementare specifice în domeniul protecției mediului (aviz de mediu, acord de mediu, autorizație de mediu, notificare și/sau autorizație/aviz de gospodărirea apelor, acord de preluare ape uzate, etc), verificarea ulterioară a respectării cerințelor impuse în cadrul acestor autorizatii, instruirea angajaților din întreprindere/companie pe probleme de mediu, monitorizarea factorilor de mediu și realizarea rapoartelor specifice către autorități, auditarea internă a Sistemului de Management de Mediu și identificarea unor soluții de conformare, prevenire, reducere sau înlăturare a efectelor impactului generat de companie asupra mediului.

Complexitatea activităților depinde de natura și mărimea organizației în care își desfășoară munca. El poate desfășura activități de rutină, dar și activități mai complexe de interpretare a rezultatelor din documentații de mediu, supraveghere a monitorizării calitative ale indicatorilor de poluare, precum și propuneri de depoluare a surselor. Sunt cazuri în care măsurile necesare presupun retehnologizare în cadrul organizației, iar acestea sunt influențate de resursele financiare (interesele clienților/politica organizației), iar decizia nu va veni din partea responsabilului de mediul. În acest caz, puterea de rezolvare a aspectelor de mediu sunt limitate pentru responsabilul de mediu.

Responsabilul de mediu participă la desfășurarea auditurilor interne privind Sistemul de Management de Mediu sub îndrumarea unui auditor sau a managerului de mediu.

Responsabilul de mediu este singurul care se ocupă de problematica de mediu specifică companiei, existând într-adevăr și companii care iși permit financiar să dețină un departament de mediu, responsabilitățile persoanelor desemnate nefiind doar în domeniul protecției mediului, acestea ocupându-se de obicei și de sănătate și securitate, calitate, PSI etc.

În comparație cu responsabilul de mediu, consultanții de mediu lucrează exclusiv în sfera protecției mediului, în echipe interdisciplinare, fiind implicați în colective cu diferite specializări conexe (ecologie, inginerie, chimie, biologie, economia mediului, agronomie, hidrologie, etc), existând permanent un schimb de experiență și informații, putând astfel răspunde rapid celor mai complexe întrebări în domeniul conformării de mediu, venind proactiv în sprijinul dezvoltării diferitelor afaceri în acord cu cerințele legislative, identificarea oportunităților de reducere a costurilor de mediu și desfășurarea eficientă a activităților în relația cu furnizorii, beneficiarii și comunitatea în care activează.

Responsabilul de mediu efectuează diferite studii de mediu care pot fi necesare în vederea obținerii de către companiile în care lucrează, a autorizației de mediu, acordului de mediu, autorizației de gospodărirea apelor etc. Pot oferi consiliere sau formulează acțiuni preventive sau corective pentru a îmbunătăți gestionarea și eliminarea deșeurilor din companie/întreprindere.

 • Buletin / Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);
 • Act studii (învățământ liceal, fără diplomă de bacalaureat);

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

Promoție exclusiv online

10% discount din prețul cursului dacă te înscrii online!

Completați următorul formular de înscriere și veți beneficia automat de promoție

Program înscrieri cursuri / examene și ridicare diplome:

Luni - Vineri

8am - 5pm