Curs Operator la mașini – unelte cu comandă numerică

se desfășoară în Dambovita în perioada decembrie – ianuarie 2024

13/12/2023 – 20/01/2024

22 ianuarie 2024

, localitate: Petresti, județ: Dambovita

Detalii curs

Cod COR

RO/03/0715/278

Tip program

calificare

Durată (ore)

720

Preț

900 lei

Pregătire minimă necesară:

Minim 10 clase

Avantajele participării la cursurile organizate de INVESTEȘTE ÎN TINE SRL:

– posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.

– obţinerea unui certificat de calificare cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).

– cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.

– pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.

– costul cursului include toate taxele aferente participării:

 • acces la sala de curs/ platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
 • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 • suport de curs și alte resurse bibliografice;
 • sustinerea examenului de absolvire;
 • eliberarea certificatului de calificare şi a suplimentului descriptiv.

– pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă educațională proprietatea INVESTEȘTE ÎN TINE SRL.

– tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului

 

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Competențele dobândite după absolvirea cursului:

 1. Aplică noțiuni de desen tehnic;
 2. Organizează locul de muncă;
 3. Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
 4. Aplică normele de protecție a mediului;
 5. Lucrează în echipă;
 6. Asigură calitatea lucrărilor executate;
 7. Aplică cunoștințe generale de comunicare;
 8. Aprovizionează locul de muncă cu materiale, semifabricate și SDV-uri;
 9. Studiază documentaţia de execuţie;
 10. Programează maşina-unealtă cu comandă numerică – stabilește originea coordonatelor;
 11. Execută reglarea iniţială a maşinii-unelte cu comandă numerică;
 12. Execută reglarea statică a sculelor și montarea dispozitivelor de fixare;
 13. Prelucrează lotul de piese;
 14. Controlează piesele executate pe maşini-unelte cu comandă numerică;
 15. Depozitează şi expediază piesele prelucrate
 16. Asigură funcţionarea maşinilor-unelte cu comandă numerică;
 17. Utilizează calculatorul la prelucrarea informației.

Operatorul la mașini-unelte cu comandă numerică este persoana care își desfășoară activitatea în fabrici, ateliere de producție din diferite industrii (mecanică, aeronautică, medicală, militară, chimică, confecții, alimentară etc) și este responsabil cu operarea mașinilor-unelte cu comandă numerică.

Operatorul la maşini – unelte cu comandă numerică se ocupă în principal cu aprovizionarea locului de muncă cu materiale şi semifabricate, aprovizionarea locului de muncă cu SDV-uri, studierea documentaţiei de execuţie, programarea maşinii unelte cu comandă numerică – stabilirea originii coordonatelor, reglarea iniţială a maşinii unelte cu comandă numerică, reglarea statică a sculelor şi montarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea lotului de piese, controlul pieselor executate pe maşini unelte cu comandă, depozitarea şi expediţia pieselor prelucrate, asigurarea funcţionării maşinilor-unelte cu comandă numerică, planificarea activităţii proprii şi organizarea locului de muncă, precum şi cu organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activităţii la locul de muncă.

Formarea profesionala pentru operatorul la mașini-unelte cu comandă numerică are nivelul 3 de calificare, ceea ce presupune că este cel puțin, absolvent de învățământ general obligatoriu și program de formare profesionala de specialitate în sistemul de formare profesională a adulților, conform legislației în vigoare.

Operatorul la mașini-unelte cu comandă numerică trebuie să aibă deprinderi practice, spirit de observație, răbdare, viteză de reacție, capacitate de orientare în spațiu, capacitate de comunicare, capacitatea de a lucra în echipă.

Operatorul la mașini-unelte cu comandă numerică lucrează cu utilaje/echipamente/ scule/materii prime/materiale ca:

– Maşini-unelte cu comandă numerică (MUCN): freze cu 2-5 axe, strunguri orizontale şi verticale, maşini de electroeroziune, maşini de găurit etc.;

– SDV-uri: dispozitive de prindere, scule tăietoare, freze de diverse profile, scule cu plăcuţe sau fără plăcuţe, electrozi, şublere, micrometre, calibre, etaloane, verificatoare universale etc.;

– Materii prime şi semifabricate: aluminiu, oţel, fontă, bronz, alte materiale;

– Mijloace de transport intern: cărucioare, containere, transpalete, lise etc.;

– Echipamente auxiliare: dispozitive de fixare, sisteme hidropneumatice etc.;

– Componentele şi dispozitivele periferice ale calculatorului: unitate centrală, monitor, tastatură, mouse, CD-rom, floppy-disk, imprimantă, CD-uri etc.;

– Echipamente software: Programe-maşină (CMS, CNI, Generation Evolution etc.), programe–piesă (pentru operaţii de formatizare, degroşare, frezare-profilare, găurire, strunjire);

– Echipament de securitatea şi sănătatea muncii: capote, apărători de protecţie pentru capul de lucru, covor de siguranţă, sistem de protecţie cu fotocelulă a mesei de lucru, bară de protecţie laterală a mesei de lucru, butoane de avarie, senzori pentru măsurarea nivelului de vacuum etc.;

– Echipamentul individual de protecție: salopeta, vesta de protecție, centura suport lombar, pantofi de lucru, casca de protecţie, ochelari de protecţie, mănuși de lucru, genunchiere, măști de praf, antifoane, etc.;

– Echipamente de stingere a incendiilor: hidranţi, extinctoare, lopeţi, găleţi, nisip etc.;

– Materiale igienico-sanitare.

 • Buletin / Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);
 • Act studii (învățământ general obligatoriu);

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

Promoție exclusiv online

10% discount din prețul cursului dacă te înscrii online!

Completați următorul formular de înscriere și veți beneficia automat de promoție

Program înscrieri cursuri / examene și ridicare diplome:

Luni - Vineri

8am - 5pm