Curs Formator

se desfășoară în Argeș în perioada septembrie – noiembrie 2021

28/09/2021 – 07/11/2021

9 noiembrie 2021

B-dul Republicii 162 – 164, localitate: Pitesti, județ: Argeș

Detalii curs

Cod COR

242401

Tip program

curs de specializare

Durată (ore)

180

Preț

600

Pregătire minimă necesară:

Minim studii superioare

– posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.

– obţinerea unui certificat de absolvire cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).

– cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.

– pregătirea profesională alături de lectori cu experienţă teoretică şi practică.

– costul cursului include toate taxele aferente participării:

 • acces la sala de curs/ platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
 • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 • suport de curs și alte resurse bibliografice;
 • sustinerea examenului de absolvire;
 • eliberarea certificatului de absolvire 

– pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă educațională proprietatea INVESTEȘTE ÎN TINE SRL.

– tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Un formator este un specialist care concepe, proiectează, organizează si susține un curs în domeniul său de expertiză. Profesia este recunoscută de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației prin codul COR (Clasificarea ocupațiilor din România) 242401.

Principalul obiectiv al unui formator este de a crea programe de formare care să dezvolte anumite abilități și să îmbunătățească cunoștințele participanților în domeniul ce constituie tema cursului. Programele de formare pot fi închise, respectiv adresate doar unei anumite organizații, sau deschise, adresate tuturor persoanelor interesate de tema respectivă.

 • Buletin / Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);
 • Act de studiu;
 • Dosar plic sau cu şină

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

Promoție exclusiv online

10% discount din prețul cursului dacă te înscrii online!

Completați următorul formular de înscriere și veți beneficia automat de promoție

Program înscrieri cursuri / examene și ridicare diplome:

Luni - Vineri

8am - 5pm