Curs Expert achiziții publice

se desfășoară în Argeș în perioada aprilie – mai 2022

28/04/2022 – 24/05/2022

25 mai 2022

B-dul Republicii 162 – 164, localitate: Pitești, județ: Argeș

Detalii curs

Cod COR

242116

Tip program

Specializare

Durată (ore)

180

Preț

700

Pregătire minimă necesară:

Minim studii superioare

– posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.
– obţinerea unui certificat de absolvire cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).
– cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.
– pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.
– costul cursului include toate taxele aferente participării:

 • acces la sala de curs/ platformă online în vederea pregătirii teoretice ;
 • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
 • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
 • suport de curs și alte resurse bibliografice;
 • sustinerea examenului de absolvire;
 • eliberarea certificatului de absolvire şi a suplimentului descriptiv.

– pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne sau online, printr-o platformă educațională proprietatea INVESTEȘTE ÎN TINE SRL.
– tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.

Începând din luna martie 2024, prețul cursului este de 700 lei + 50 lei taxă examen/ eliberare certificat, suma totală de plată fiind 750 lei.

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Competențele dobândite după absolvirea cursului:

 1. Planificarea portofoliului de achiziții publice (înțelegerea și aplicarea corectă a conceptelor din domeniul managementului portofoliului de achiziții publice)
 2. Derularea etapelor procesului de achiziție publică (înțelegerea și aplicarea corectă a conceptelor relevante cu luarea în considerare a interacțiunilor dintre etape)
 3. Înțelegerea și aplicarea corectă a normelor juridice ce guvernează achizițiile publice
 4. Utilizarea sistemelor și instrumentelor electronice în derularea achizițiilor publice
 5. Utilizarea cerințelor, instrumentelor și tehnicilor ce susțin obiective de dezvoltare durabilă în achizițiile publice
 6. Utilizarea cerințelor, instrumentelor și metodelor prin care se pot achiziționa soluții inovative
 7. Înțelegerea și aplicarea conceptelor din domeniul managementului categoriilor de produse, servicii și lucrări
 8. Înțelegerea și aplicarea conceptelor relevante în legătură cu managementul relațiilor cu contractanții actuali și potențiali
 9. Evaluarea necesităților (înțelegerea și aplicarea conceptelor relevante)
 10. Cercetarea și analiza pieței relevante achiziției
 11. Elaborarea strategiei de contractare
 12. Elaborarea caietului de sarcini / documentului descriptiv al obiectului achiziției
 13. Elaborarea documentației de atribuire
 14. Evaluarea ofertelor(cunoașterea și aplicarea conceptelor specifice evaluării ofertelor)
 1. Planificarea portofoliului de achiziții publice (înțelegerea și aplicarea corectă a conceptelor din domeniul managementului portofoliului de achiziții publice)
 2. Derularea etapelor procesului de achiziție publică (înțelegerea și aplicarea corectă a conceptelor relevante cu luarea în considerare a interacțiunilor dintre etape)
 3. Înțelegerea și aplicarea corectă a normelor juridice ce guvernează achizițiile publice
 4. Utilizarea sistemelor și instrumentelor electronice în derularea achizițiilor publice
 5. Utilizarea cerințelor, instrumentelor și tehnicilor ce susțin obiective de dezvoltare durabilă în achizițiile publice
 6. Utilizarea cerințelor, instrumentelor și metodelor prin care se pot achiziționa soluții inovative
 7. Înțelegerea și aplicarea conceptelor din domeniul managementului categoriilor de produse, servicii și lucrări
 8. Înțelegerea și aplicarea conceptelor relevante în legătură cu managementul relațiilor cu contractanții actuali și potențiali
 9. Evaluarea necesităților (înțelegerea și aplicarea conceptelor relevante)
 10. Cercetarea și analiza pieței relevante achiziției
 11. Elaborarea strategiei de contractare
 12. Elaborarea caietului de sarcini / documentului descriptiv al obiectului achiziției
 13. Elaborarea documentației de atribuire
 14. Evaluarea ofertelor(cunoașterea și aplicarea conceptelor specifice evaluării ofertelor)
 15. Utilizarea negocierii în cadrul achizițiilor publice (înțelegerea și aplicarea strategiilor și conceptelor de negociere în achizițiile publice, cu respectarea principiilor achizițiilor publice și a standardelor etice și de integritate)
 16. Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice managementului de contract în domeniul achizițiilor publice
 17. Verificarea și acceptarea rezultatelor contractului; efectuarea plăților
 18. Evaluarea performanței procesului de achiziție publică
 19. Soluționarea și medierea disputelor în atribuirea și implementarea contractului
 20. Adaptarea la schimbare prin aplicarea conceptelor specifice managementului schimbării
 21. Utilizarea capacității de analiză și sinteză și a gândirii critice în achizițiile publice
 22. Utilizarea eficientă a tuturor formelor de comunicare profesională
 23. Înțelegerea și aplicarea conceptelor de etică, integritate și conformitate în achizițiile publice
 24. Colaborarea, conlucrarea pentru realizarea sarcinilor și obiectivelor de serviciu în domeniul achizițiilor publice
 25. Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice managementului relațiilor cu factorii interesați în procesul de achiziții (identificarea și analiza factorilor interesați,asigurarea comunicării și dezvoltarea relațiilor cu aceștia)
 26. Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice de management al echipei și de leadership
 27. Conștientizarea mediului organizațional al autorității contractante (înțelegerea structurii administrative, conștientizarea culturii organizaționale a autorității/entității contractante și poziționarea funcției de achiziții în acest context)
 28. Înțelegerea și aplicarea abordărilor, conceptelor și instrumentelor de management de proiect în procesele de achiziție publică
 29. Orientarea către performanță (înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice orientării către performanță)
 30. Înțelegerea și aplicarea conceptelor specifice pentru controlul intern și managementul riscurilor în achizițiile publice

Ocupația de expert achiziții publice se adresează persoanelor fizice care planifică, pregătesc, derulează și evaluează performanța achizițiilor publice efectuate de organizații care îndeplinesc rolul de autorități sau entități contractante, conform normelor legale în vigoare.

Expertul în achiziții publice este un profesionist care coordonează sau, după caz, participă sau acordă consultanță cu privire la: planificarea,monitorizarea și evaluarea performanței portofoliului achizițiilor publice(al unei autorități sau entități contractante, sau a unui părți a portofoliului); planificarea procesului de achiziție publică; derularea procedurilor de achiziție publică; aspecte specifice ale managementului contractului de achiziție publică; evaluarea rezultatelor și modului de derulare a procesului de achiziție publică.

Conceptul de ”achiziții publice” în acest context se referă în principal la achizițiile de lucrări, servicii sau produse realizate de către autoritățile și instituțiile publice, precum și de către organismele de drept public (care îndeplinesc condițiile prevăzute în normele legale în vigoare), putând să includă, spre exemplu, achizițiile publice sectoriale, concesiunile publice de servicii sau lucrări.

Expertul în achiziții publice își desfășoară activitatea cu respectarea normelor legale în vigoare în domeniul achizițiilor publice, precum și a standardelor etice și de integritate, în scopul realizării: obiectivelor strategice ale autorității sau entității contractante, eficienței economice și sociale, performanței în (și prin) achizițiile publice pentru sprijinireaîndeplinirii obiectivelor sistemului social în cadrul cărora funcționează.

  • Buletin / Carte de identitate;
  • Certificat de naştere;
  • Certificat de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);
  • Act studii (învățământ superior cu diplomă de licență).

  Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

   

Promoție exclusiv online

10% discount din prețul cursului dacă te înscrii online!

Completați următorul formular de înscriere și veți beneficia automat de promoție

Program înscrieri cursuri / examene și ridicare diplome:

Luni - Vineri

8am - 5pm