Curs Cadru Tehnic cu Atribuţii în Domeniul Prevenirii şi Stingerii Incendiilor

se desfășoară în Bucureşti în perioada ianuarie – februarie 2023

09/01/2023 – 06/02/2023

7 februarie 2023

Bucureşti, localitate: Bucureşti, județ: Bucureşti

Detalii curs

Cod COR

541902

Tip program

curs de specializare

Durată (ore)

136

Preț

700 lei

Pregătire minimă necesară:

Minim studii medii

 • posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.
 • obţinerea unui certificat de absolvire cu recunoaştere naţională şi internaţională (prin apostilare).
 • cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.
 • pregătirea profesională alături de lectori cu experienţă teoretică şi practică;
 • costul cursului include toate taxele aferente participării:
  • acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice;
  • acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;
  • acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;
  • suport de curs și alte resurse bibliografice;
  • sustinerea examenului de absolvire;
  • eliberarea certificatului de absolvire.
 • pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne;
 • tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.

 

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Ocupaţia se referă la competenţele necesare cadrului tehnic cu atribuţii PSI pentru planificarea, organizarea, monitorizarea şi controlul activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor.

Ocupaţia include de asemenea competenţe legate de acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice, investigarea contextului producerii incendiilor, acordul în cazul documentaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, instruirea salariaţilor în domeniul PSI şi elaborarea documentelor specifice activităţii din domeniu.

Cursul vă ajută să înţelegeţi şi să aplicaţi cadrul legal: Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. La finalul cursului, absolventul va poseda cunoştinţe generale despre apărarea împotriva incendiilor şi va fi capabil să întocmească lucrări de o complexitate ridicată. De asemenea cursantul va fi capabil să comunice eficient la locul de muncă folosind terminologia de specialitate, să identifice sarcinile de efectuat, cerinţele legate de acestea şi să planifice activităţile curente, fapt ce va uşura integrarea lui în cerinţele postului.

 

 • buletin / carte de identitate;
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie;
 • act de studii – absolvenți de învățământ liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat;
 • fișă de aptitudini de medicina muncii cu specificaţia “APT pentru ocupaţia Cadru Tehnic PSI”.

Documentele trebuie prezentate în copie xerox. Originalele se vor prezenta pentru verificarea conformităţii şi se vor returna cursantului.

Promoție exclusiv online

10% discount din prețul cursului dacă te înscrii online!

Completați următorul formular de înscriere și veți beneficia automat de promoție

Program înscrieri cursuri / examene și ridicare diplome:

Luni - Vineri

8am - 5pm